ไลฟ์สไตล์
100 year

อิจฉา-ยิ้มแก้มปริ? อยากรู้ไหม 'อาชีพไหน' ได้โบนัสมากที่สุด!

ไทยรัฐออนไลน์
2 ธ.ค. 2558 10:51 น.
SHARE

อิจฉา-ยิ้มแก้มปริ? อยากรู้ไหม 'อาชีพไหน' ได้โบนัสมากที่สุด!

ไทยรัฐออนไลน์

2 ธ.ค. 2558 10:51 น.

จ๊อบส์ดีบี เผยสถิติเกี่ยวกับโบนัสประจำปี พบคนวัยทำงานส่วนใหญ่ได้โบนัส 1 เดือน บริษัทนิยมมอบให้ในเดือนธันวาคม โดยโบนัสยังมีความสำคัญ และมีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนที่ทำงาน…

ใกล้ถึงช่วงสิ้นปีเข้ามาทุกที นอกจากจะหมายถึงการเริ่มต้นศักราชใหม่ ปีใหม่ ซึ่งหลายๆ คนก็ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ในชีวิต รวมถึงการงานในตำแหน่งใหม่ หรือองค์กรใหม่

ทั้งนี้ นางนพวรรณ จุลกนิษฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์จัดหางานออนไลน์จ๊อบส์ดีบี เปิดเผยว่า ... ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ตำแหน่งงานที่มีผู้สนใจค้นหาทางออนไลน์มากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ งานด้านการขาย, ด้านไอที, ภาคอุตสาหกรรม, ฝ่ายบุคคล และ วิศวกรรม เนื่องจากเป็นตำแหน่งงานที่มีอัตราค่าตอบแทนสูง และองค์กรในปัจจุบันก็มีความต้องการบุคลากรในตำแหน่งดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างรายได้แก่องค์กร

สำหรับแนวโน้มการหางานนั้น จ๊อบส์ดีบี พบว่า ในช่วงไตรมาสที่ 1 โดยเฉพาะเดือนมกราคม จะมีผู้นิยมหางานออนไลน์เป็นจำนวนมาก ส่วนไตรมาสที่ 2 และ 4 ของปี จะไม่ค่อยมีจำนวนการหางานออนไลน์เท่ากับช่วงเวลาอื่น และในช่วงไตรมาสที่ 3 ก็จะมีผู้ค้นหางานออนไลน์มากขึ้นอีกครั้ง อาจเป็นเพราะพนักงานส่วนใหญ่ต้องการพิจารณาโบนัสของบริษัท ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนงาน... ขณะที่อัตราการว่างงานในประเทศไทยนั้น คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.9% หรือประมาณ 300,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่คือนักศึกษาจบใหม่

ลุ้นโบนัสกันเถอะเรา!
ลุ้นโบนัสกันเถอะเรา!

ข่าวแนะนำ


อย่างไรก็ตาม พบว่าผู้ประกอบการจะนิยมประกาศรับพนักงานมากที่สุดในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี โดยในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ พบว่า มีผู้ประกอบการใช้ช่องทางออนไลน์ในการประกาศจ้างงานมากขึ้น ส่งผลให้มีตำแหน่งมากขึ้นราว 50% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ คาดว่าเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ บุคลากรจำนวนหนึ่งอาจต้องการย้ายไปทำงานในต่างประเทศ ซึ่งผู้ที่ต้องการพัฒนาตำแหน่งงานควรเพิ่มเติมทักษะด้านภาษา มีความสามารถในการปรับตัว พร้อมรับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี และมีความต้องการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสในการทำงาน

และในช่วงใกล้สิ้นปีเช่นนี้... จ๊อบส์ดีบียังได้ทำการสำรวจการจ่ายโบนัสประจำปี 2558 โดยจัดเก็บข้อมูลจากผู้หางานจำนวน 5,819 คน ในตำแหน่งงานต่างๆ และผู้ประกอบการ 271 คน จากหลากหลายประเภทธุรกิจทั่วประเทศไทย เพื่อสำรวจความสำคัญของโบนัสประจำปีจากมุมมองของพนักงานและผู้ประกอบการ ซึ่งนอกจากการสำรวจอัตราโบนัสประจำปีในประเทศไทย ในอนาคตจะมีการจัดเก็บข้อมูลในระดับภูมิภาค เพื่อใช้เป็นดัชนีเปรียบเทียบอัตราโบนัสทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

โดยข้อมูลจากการสำรวจการจ่ายโบนัสประจำปี 2558 ระบุว่า...
90% ของพนักงาน ล้วนได้รับโบนัสจากบริษัทที่ทำงานอยู่ โดยแบ่งเป็นบริษัทที่มีการการันตีโบนัส 76% และบริษัทที่จ่ายโบนัสจากการพิจารณาตามผลงาน 79%

การได้รับโบนัส คือความสุขที่แท้จริงของคนวัยทำงาน
การได้รับโบนัส คือความสุขที่แท้จริงของคนวัยทำงาน


รับโบนัสปีละกี่ครั้ง...
ส่วนจำนวนครั้งของการจ่ายโบนัสประจำปี จากผลการสำรวจพบว่า 69% ได้รับโบนัส 1 ครั้งต่อปี, 25% ระบุว่า 2 ครั้งต่อปี และ 6% ระบุว่าได้รับมากกว่า 2 ครั้งต่อปี

เดือนไหนที่บริษัทนิยมจ่ายโบนัส?
หากพิจารณาถึงเดือนที่บริษัทนิยมจ่ายโบนัส จะพบว่า... มกราคม 19%, กุมภาพันธ์ 20%, มีนาคม 14%, เมษายน 12%, พฤษภาคม 4%, มิถุนายน 11%, กรกฎาคม 5%, สิงหาคม 3%, กันยายน 3%, ตุลาคม 3%, พฤศจิกายน 2% และ ธันวาคม 53%

โบนัสมีผลต่อการตัดสินใจทำงานในบริษัทต่อหรือไม่!
ในมุมมองของพนักงานเกี่ยวกับการได้รับโบนัสนั้น ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 50% ระบุว่า ค่อนข้างสำคัญ ขณะที่ 21% ระบุว่า มีความสำคัญมาก นั่นเท่ากับว่า 71% ของพนักงาน... มองว่าโบนัสค่อนข้างสำคัญ ซึ่งในกลุ่มนี้มีแนวโน้มจะลาออกหลังจากได้รับโบนัสน้อยลง หรือพร้อมจะเปลี่ยนงานหากบริษัทอื่นให้ข้อเสนอโบนัสที่ดีกว่า สอดคล้องกับผู้ประกอบการกว่า 87% ซึ่งมีความเข้าใจว่า โบนัสมีความสำคัญต่อการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับบริษัท

คนส่วนใหญ่ใช้โบนัส เพื่อ...?
เมื่อได้รับโบนัส พนักงาน 34% นิยมเก็บเป็นเงินออม, 25% นำไปชำระหนี้และบัตรเครดิต, 25% นำไปลงทุน, 12% นำไปซื้อของขวัญให้ตัวเองและคนสำคัญ

ร่วมกันยินดีกับผลตอบแทน ที่บริษัทมอบให้
ร่วมกันยินดีกับผลตอบแทน ที่บริษัทมอบให้


ธุรกิจประเภทใดที่มีการการันตีโบนัสสูงสุด!
สำหรับธุรกิจที่การันตีได้โบนัสสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่... ธุรกิจยานยนต์, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจปิโตรเคมี, ธุรกิจเครื่องจักรในอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครื่องกล และ ธุรกิจสารเคมี พลาสติก กระดาษ ปิโตรเคมี ซึ่งมีทิศทางคล้ายคลึงกับบริษัทที่จ่ายโบนัสจากการพิจารณาตามผลงาน

ทั้งนี้... ธุรกิจยานยนต์ มีสัดส่วนการจ่ายโบนัสมากกว่า 4 เดือน (33%), ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โบนัสอยู่ที่ 1 เดือน และมากกว่า 4 เดือน (26%), ธุรกิจปิโตรเคมี โบนัสอยู่ที่ 1 เดือน (27%), ธุรกิจเครื่องจักรในอุตสาหกรรม และอุปกรณ์เครื่องกล โบนัสอยู่ที่ 1 เดือน (37%) และ ธุรกิจสารเคมี พลาสติก กระดาษ ปิโตรเคมี โบนัสอยู่ที่ 1 เดือน (34%)

แล้วโบนัสของคุณล่ะ คล้ายกับผลสำรวจนี้มั้ย...?

แท็กที่เกี่ยวข้อง

จ๊อบส์ดีบีJobsDBหางาน ออนไลน์เว็บ หางานเว็บไซต์ งานอัตรา โบนัสโบนัส ประจำปีนพวรรณ จุลกนิษฐจัดหางาน จ๊อบส์ดีบี (ประเทศไทย)ข่าวไทยรัฐออนไลน์ข่าวไลฟ์สไตล์ข่าวไอที

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 23:25 น.