ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  บอร์ดคุรุสภามีมติปรับหลักสูตรผลิตครู 4 ปี

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 ก.ค. 2560 05:30 น.
  SHARE

  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ

  หวังสร้างแม่พิมพ์ยุคใหม่ รั้วอุดมฯเตรียมแต่งตัวได้คาดคลอดใช้ปี 61

  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาได้เห็นตรงกันว่าจะต้องปรับมาตรฐานการผลิตครู ตามที่สภาคณบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) ได้มีข้อเสนอให้มีการผลิตครูจากเดิม 5 ปี เหลือ 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทยุคใหม่ และการผลิตครูในแนวทางใหม่ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้จัดทำรายละเอียดต่างๆแล้ว คาดว่าจะเสนอให้บอร์ดคุรุสภาพิจารณาได้ในการประชุมครั้งต่อไปช่วงปลายเดือน ก.ค.นี้ ก่อนส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปรับมาตรฐานหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้เหลือแค่ 4 ปี และตรงตามมาตรฐานของคุรุสภา โดยตนคิดว่าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน จากนั้นทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรครูจะต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้อง กับมาตรฐานการผลิตครูของคุรุสภา และมาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. คาดว่าจะสามารถผลิตครูตามมาตรฐานหลักสูตรใหม่ 4 ปีได้ในปีการศึกษา 2561

  รมว.ศธ. กล่าวต่อว่าที่ประชุมยังมอบให้คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพครู จัดทำข้อเสนอการผลิตครูทั้งระบบ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ 1.การปรับมาตรฐานวิชาชีพครู ซึ่งเดิมมีทั้งหมด 11 มาตรฐาน มาเป็นมาตรฐานที่อิงสมรรถนะมากขึ้น 2.การปรับวิธีการได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้เป็นการสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตแทน และ 3.การปรับหลักสูตรการผลิตครูจากหลักสูตรผลิตครู 5 ปี เป็นหลักสูตรผลิตครู 4 ปี โดยต้องเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน

  นายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ รองเลขาธิการคุรุสภากล่าวว่า สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ที่จะขึ้นปีที่ 5 ในหลักการเบื้องต้นจะให้เรียนไปตามหลักสูตรเดิม 5 ปีไปก่อน ส่วนนักศึกษาที่กำลังจะขึ้นชั้นปีที่ 2, 3 และ 4 จะปรับหลักสูตรให้ยืดหยุ่น เพื่อที่จะสามารถจบได้ภายใน 4 ปี แต่เนื้อหายังคงความเข้มข้นเหมือนเดิม.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์กระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรผลิตครูคุรุสภาวิชาชีพครูการศึกษา

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้