ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ตั้งสภาเด็ก 8,781 แห่ง รับ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ก.ค. 2560 05:45 น.
  SHARE

  นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

  มอบดย.หนุนกิจการทุกระดับ จี้รัฐ-ประชาสังคมร่วมพัฒนาเยาวชน

  นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา โดยเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สำหรับสาระสำคัญมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ได้แก่ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และผู้แทนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวน 3 คน ที่สำคัญ คือกำหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 8,781 แห่ง นับตั้งแต่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล 7,775 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ 878 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนเขต 50 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 76 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 1 แห่ง ซึ่งประธานสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับต้องผ่านการเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ระดับตำบล/เทศบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน และกำหนดให้สภาเด็กฯทุกระดับ เป็นผู้เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน มีหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัดเป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยให้ ดย.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานจัดให้มีและดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ

  อธิบดี ดย.กล่าวด้วยว่า สำหรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่ 2 กำหนดให้ ดย.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานจัดตั้งและดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ บ้านพักเด็กและครอบครัว ให้คำแนะนำองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน กรุงเทพมหานครจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน และจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ทั้งนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยการรวมกลุ่มของสภาเด็กและเยาวชน เน้นการมีส่วนร่วมด้านต่างๆในทุกระดับ ผ่านกลไกสภาเด็กและเยาวชน โดยนำเสนอผ่าน กดยช.เพื่อนำไปสู่นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ก่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  วิทัศน์ เตชะบุญพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติกรมกิจการเด็กและเยาวชนพม.สภาเด็กข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 20:27 น.