ตั้งสภาเด็ก 8,781 แห่ง รับ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

ข่าว

ตั้งสภาเด็ก 8,781 แห่ง รับ พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

3 ก.ค. 2560 05:45 น.

บันทึก

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

มอบดย.หนุนกิจการทุกระดับ จี้รัฐ-ประชาสังคมร่วมพัฒนาเยาวชน

นายวิทัศน์ เตชะบุญ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา โดยเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนทุกระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม สำหรับสาระสำคัญมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ได้แก่ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปลัดกรุงเทพมหานคร และประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และผู้แทนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวน 3 คน ที่สำคัญ คือกำหนดให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 8,781 แห่ง นับตั้งแต่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล 7,775 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ 878 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนเขต 50 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด 76 แห่ง สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย 1 แห่ง ซึ่งประธานสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับต้องผ่านการเป็นคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ระดับตำบล/เทศบาล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน และกำหนดให้สภาเด็กฯทุกระดับ เป็นผู้เสนอแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน มีหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวทุกจังหวัดเป็นผู้ให้คำปรึกษา โดยให้ ดย.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานจัดให้มีและดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ

อธิบดี ดย.กล่าวด้วยว่า สำหรับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติฉบับที่ 2 กำหนดให้ ดย.ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานจัดตั้งและดำเนินกิจการสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ บ้านพักเด็กและครอบครัว ให้คำแนะนำองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาล ในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบล/เทศบาล ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน กรุงเทพมหานครจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน และจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ทั้งนี้จะทำให้เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยการรวมกลุ่มของสภาเด็กและเยาวชน เน้นการมีส่วนร่วมด้านต่างๆในทุกระดับ ผ่านกลไกสภาเด็กและเยาวชน โดยนำเสนอผ่าน กดยช.เพื่อนำไปสู่นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ก่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน.

อ่านเพิ่มเติม...

วิดีโอแนะนำ

เคล็ดลับทำบุญให้รุ่งตลอดเดือน ก.ค. : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี
03:30

เคล็ดลับทำบุญให้รุ่งตลอดเดือน ก.ค. : ดูดวงกับหมอไก่ พ.พาทินี

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 05:20 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์