"ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน" บันทึกประวัติศาสตร์โลก

ข่าว

"ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน" บันทึกประวัติศาสตร์โลก

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

3 มิ.ย. 2560 05:01 น.

โครงการ “ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขง ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนมา” ระหว่างวันที่ 21 พ.ค. ถึงวันที่ 4 มิ.ย.2560 นับเป็นเหตุการณ์ที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลก จากการหลอมรวมจิตใจและศรัทธาในพระพุทธศาสนาของประชาชน 5 ประเทศลุ่มน้ำโขงไว้อย่างแนบแน่น

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 และ มูลนิธิวีระภุชงค์ ที่มี นายวินัย วีระภุชงค์ เป็นประธาน เตรียมงานมาเป็นปี ต้องฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมากมาย กว่าจะจัดขึ้นได้สำเร็จด้วยแรงศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา

พระธรรมโพธิวงศ์ หน.พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ชัช ชลวร ประธานชมรมโพธิคยาวิชชาลัย 980 อภัย จันทนจุลกะ รองประธานฯ ร่วมเปิดโครงการฯ.
พระธรรมโพธิวงศ์ หน.พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ชัช ชลวร ประธานชมรมโพธิคยาวิชชาลัย 980 อภัย จันทนจุลกะ รองประธานฯ ร่วมเปิดโครงการฯ.

จุดเริ่มต้นของโครงการฯนี้ มาจากการที่ ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ได้สนทนาธรรมกับ “พระอาจารย์ใหญ่ ดร.พระมหาผ่อง สะมะเลิก” ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนสัมพันธ์ลาว (สังฆราชลาว) พระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขงที่เพิ่งละสังขารไปเมื่อ 1 ปีกว่า ด้วยอายุ 101 ปี

ดร.พระมหาผ่อง ได้ย้ำตลอดกับ ดร.สุภชัย ว่า อยากเห็น “สมณธรรม นำสันติภาพ” อยากเห็นชาวพุทธรวมพลังกันช่วยปกป้อง รวมพลังกันช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้วยคำสอนอันเป็นวิทยาศาสตร์ขององค์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสุขสงบของชาวโลก

โดยเฉพาะความสัมพันธ์อันดีงามบน แผ่นดินสุวรรณภูมิ ของ กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ

พระธรรมทูต 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา นำฆราวาสร่วมธรรมยาตราตามรอยพระอริยสงฆ์.
พระธรรมทูต 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา นำฆราวาสร่วมธรรมยาตราตามรอยพระอริยสงฆ์.

“ผมและคณะรับปากหลวงปู่ผ่อง ก่อนหลวงปู่ผ่องละสังขารว่า จะทำโครงการนี้ให้สำเร็จ แม้จะรู้ว่า ยากมาก เพราะแต่ละประเทศมีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นของตัวเอง แต่ผมคิดว่าความตั้งใจจริงด้วยจิตบริสุทธิ์ จะเป็นใบเบิกทางนำไปสู่ความสำเร็จ ตามปณิธานของหลวงปู่ผ่องได้ จึงเดินหน้าทันที” ดร.สุภชัย หัวเรือใหญ่กล่าวอย่างตื้นตันใจ

ด้วยความร่วมมืออย่างดียิ่งของ เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ของไทย รวมไปถึงความร่วมมือของรัฐบาล คณะสงฆ์ และภาคเอกชนของทั้ง 5 ประเทศ ส่งผลให้ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 21 พ.ค.2560 ณ สถานที่ก่อสร้างพระอริยธาตุ เจดีย์ศรีสุวรรณภูมิ ตรงข้ามวัดโพธิ์สระปทุม บ้านกุศกร ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี บ้านเกิดของ ดร.พระมหาผ่อง

ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ อัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากอินเดีย ไปทำพิธีปลูกทุกวัดที่คณะพระธรรมทูตในโครงการ “ธรรมยาตรา 5 แผ่นดินฯ” ไปปักกลดแต่ละประเทศ.
ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ อัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์จากอินเดีย ไปทำพิธีปลูกทุกวัดที่คณะพระธรรมทูตในโครงการ “ธรรมยาตรา 5 แผ่นดินฯ” ไปปักกลดแต่ละประเทศ.

จากบ้านกุศกร ขบวนธรรมยาตราที่ประกอบด้วยพระสงฆ์และฆราวาสจาก 5 ประเทศกว่า 100 รูป/คน เดินหน้าเข้าไปปักกลดที่ สปป.ลาว ต่อไปที่กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา เป็นประเทศสุดท้าย มีสื่อมวลชน 5 ประเทศ ร่วมติดตามทำข่าว

โดยมี พระธรรมวรนายก ประธานโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ ของสถาบันโพธิคยาฯ รับนิมนต์เป็นประธานสงฆ์ของคณะธรรมยาตรา แม้อายุ 84 ปีเข้าไปแล้ว แต่มีศรัทธาแรงกล้า

วันที่ 26 พ.ค. ที่โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ โภคีธารา ใจกลางกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา คือจุดที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขึ้น และวันนั้นคือ วันแห่งการรวมผู้นำประเทศ และผู้นำสงฆ์ในลุ่มน้ำโขงทั้ง 5 ประเทศ

พระธรรมทูต 5 ประเทศ เดินลุยน้ำลุยโคลนท่ามกลางสายฝน รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชาวกัมพูชา.
พระธรรมทูต 5 ประเทศ เดินลุยน้ำลุยโคลนท่ามกลางสายฝน รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชาวกัมพูชา.

อาทิ สมเด็จพระอัคคมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์ แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา พระอาจารย์ใหญ่มหาบุนมา สีมาพม รองประธานองค์การพระพุทธศาสนสัมพันธ์ลาว ดร.พระทิช เถียม ตั๋ม รองประธานสมัชชาสงฆ์แห่งเวียดนาม นายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา และ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีไทย มากันพร้อมพรึบ

พิธีการดูเรียบง่ายแต่กลับยิ่งใหญ่ สุดประทับใจ ด้วยบรรยากาศแห่งวิถีพุทธ ที่หลอมรวมให้ชนทุกชาติ เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างน่าอัศจรรย์ แม้จะพูดกันคนละภาษา แต่สวดมนต์เป็นภาษาเดียวกันคือ “ภาษาของพระพุทธองค์”

นักศึกษา สปป.ลาว เข้าแถวพนมมือไหว้คณะพระธรรมทูต 5 ประเทศ ที่ร่วมโครงการฯ ด้วยแรงศรัทธา.
นักศึกษา สปป.ลาว เข้าแถวพนมมือไหว้คณะพระธรรมทูต 5 ประเทศ ที่ร่วมโครงการฯ ด้วยแรงศรัทธา.

จากการติดตามรายงานข่าวของทีมข่าว “ไทยรัฐกรุ๊ป” ทุกประเทศ ได้รับการต้อนรับด้วยศรัทธาที่ล้นเหลือเกินคาดหมาย ที่ กัมพูชา แม้ฝนตกน้ำท่วม พระธรรมทูตก็ลุยน้ำลุยโคลนรับบิณฑบาตจากผู้คนที่มารอด้วยแรงศรัทธา

ส่วนที่ เวียดนาม รัฐบาลเปิดเมืองและปิดถนนให้ชาวเวียดนามร่วมใส่บาตรพระธรรมทูต 5 ประเทศอย่างเนืองแน่นเป็นครั้งแรกตั้งแต่รวมประเทศ เช่นเดียวกับเมืองเมียวดี ชาวเมียนมา กว่า 30,000 คน ปิดเมืองเพื่อร่วมทำบุญตักบาตรด้วยแรงศรัทธา

นี่คือประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการพุทธศาสนาของจริงที่ต้องบันทึกไว้

พระธรรมวรนายก  และ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นำคณะพระธรรมทูต 5 ประเทศ เข้าสู่เมืองเมียวดี มีชาวเมียนมากว่า 30,000 คน ปิดเมืองต้อนรับ.
พระธรรมวรนายก และ พล.อ.วิชิต ยาทิพย์ นำคณะพระธรรมทูต 5 ประเทศ เข้าสู่เมืองเมียวดี มีชาวเมียนมากว่า 30,000 คน ปิดเมืองต้อนรับ.

“ขอแสดงความปีติยินดีที่เกิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน เป็นโอกาสดีที่ทำให้ประชาชนได้ตามรอยพระอริยสงฆ์ลุ่มน้ำโขงซึ่งจะสร้างความสุข และสันติภาพให้กับ 5 ประเทศ โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 ให้ประชาชนทั้ง 5 ประเทศ นำไปปฏิบัติ และเชื่อว่ากิจกรรมธรรมยาตราครั้งนี้จะช่วยประเทศในลุ่มน้ำโขง สร้างความเข้มแข็ง ในพระพุทธศาสนา ลดการถูกข่มขู่ คุกคาม จากกลุ่มประเทศอื่นๆได้ และยังถือเป็นการช่วยกันปกป้อง ธรรมชาติตามลุ่มน้ำโขง ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอีกด้วย” โอวาทจาก สมเด็จพระอัคคมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์

นายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้กล่าวชื่นชมสถาบันโพธิคยาฯ โดยเฉพาะ ดร.สุภชัย ที่เป็นแกนหลักในการจัดงานธรรมยาตราครั้งนี้จนสำเร็จ สามารถนำศาสนาพุทธมาเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ในหมู่ประชาชนระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงได้อย่างดียิ่ง พร้อมคาดหวังว่าการจัดงานธรรมยาตราจะต้องมีขึ้นอีกในอนาคต

รัฐบาลเวียดนาม ให้ปิดถนนเมืองฮาเตียนครั้งแรกของประเทศ เพื่อให้พระธรรมทูต 5 ประเทศ ออกรับบิณฑบาตจากชาวเวียดนาม.
รัฐบาลเวียดนาม ให้ปิดถนนเมืองฮาเตียนครั้งแรกของประเทศ เพื่อให้พระธรรมทูต 5 ประเทศ ออกรับบิณฑบาตจากชาวเวียดนาม.

ด้าน พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีไทย กล่าวว่า โครงการนี้นอกจากจะสืบสานพระพุทธศาสนาแล้ว ยังได้สานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้มีความใกล้ชิดกันในทุกระดับมากขึ้น ทำให้เรามีปัญญาก้าวไปข้างหน้า จนนำไป สู่ผลสำเร็จ ถือเป็นมงคลยิ่งนัก เป็นเครื่องยืนยันว่า เราจะร่วมกันทำความดี ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ด้วยกัน โดยมีศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยว ทำความเจริญรุ่งเรืองให้ทั้ง 5 ประเทศก้าวไปพร้อมๆกัน

ฮอร์ นัมฮง รองนายกฯกัมพูชา จับมือ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯไทย ที่ไปร่วมเปิดโครงการฯด้วยความดีใจ.
ฮอร์ นัมฮง รองนายกฯกัมพูชา จับมือ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯไทย ที่ไปร่วมเปิดโครงการฯด้วยความดีใจ.

สำหรับชาวไทย ยังมีวันสำคัญวันที่ 3 มิ.ย.คณะธรรมยาตราจะกลับมาปักกลดที่ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี 989 จ.สมุทรปราการ รุ่งขึ้นวันที่ 4 มิ.ย. เวลา 06.30 น. จะออกบิณฑบาต และปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ จากเมืองพุทธคยา อินเดีย จากนั้นมีพิธีปิด โครงการฯโดย พระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยไปร่วมอนุโมทนาบุญครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลกร่วมกัน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธรรมยาตราไว เด่นชัยธรรมยาตรา 5 แผ่นดินสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980เผยแผ่พระพุทธศาสนาข่าวทั่วไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
Sonp logo
inet logo
วันพฤหัสที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 11:25 น.
ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์