ข่าว
100 year

ลงมติลับเลือก “ประเสริฐ” นั่งอธิการบดีต่ออีกสมัย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์1 มิ.ย. 2560 05:15 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยภายหลังการประชุมสภา มทร.ธัญบุรี พิจารณาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี แทน รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 14 ส.ค. 2560 ว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ได้นำเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้สภา มทร.ธัญบุรีได้พิจารณาจำนวน 2 ราย ได้แก่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ และ รศ.ดร.คำรณ สิระธนกุล โดยที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกทั้ง 2 ราย ได้แสดงวิสัยทัศน์คนละ 30 นาที ก่อนจะมีการลงมติลับเพื่อเลือกผู้ที่เหมาะสม ผลปรากฏว่าสภา มทร.ธัญบุรี มีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน 25 ต่อ 2 เลือก รศ.ดร.ประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ต่ออีกวาระ ซึ่งหลังจากนี้สภา มทร.ธัญบุรี จะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการไปยัง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อนำรายชื่อเสนอขอโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งต่อไป

นายกสภา มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า ในช่วงที่ รศ.ดร.ประเสริฐ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มทร.ธัญบุรี สมัยแรก ยอมรับว่ามีแนวคิดที่ดีหลายๆ เรื่อง เช่นเดียวกับการแสดงวิสัยทัศน์ก็มีหลายเรื่องที่คิดว่าหากทำต่อเนื่องแล้วจะสร้างความเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย แต่อาจต้องมาพูดคุยและจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานว่าเรื่องใดควรทำก่อนและหลัง เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเองมีทรัพยากรที่จำกัด.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มทร.ธัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้