king10
Thairath Logo
กีฬา

อย.ไม่อนุญาตให้ใส่ "หมามุ่ย" ในอาหาร

Share :
line-share-logo

นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า อย.ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดหมามุ่ยได้รับเลขสารบบอาหารจาก อย.โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณว่าสามารถบำบัด บรรเทาหรือรักษาโรคได้นั้น อย.ขอชี้แจงว่าไม่เคยอนุญาตให้ใส่สารสกัดหมามุ่ยในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนื่องจากมีสารสำคัญในเมล็ดหมามุ่ยที่ชื่อว่า L-dopa ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารสื่อประสาท dopamine ที่มีผลต่อการควบคุมการเคลื่อนไหว ทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาที่แน่ชัดเกี่ยวกับความปลอดภัยของการบริโภคสารสกัดจากหมามุ่ยที่นำมาเป็นอาหาร หรือส่วนประกอบอาหาร และยังไม่ปรากฏหลักฐาน จากหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศที่อนุญาตให้ใช้หมามุ่ยเป็นอาหารหรือเป็นส่วนประกอบอาหาร

นพ.วันชัย กล่าวต่อว่า ผลิตภัณฑ์อาหารใด ที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณต้องได้รับความเห็นชอบ จาก อย.เท่านั้น ผู้ใดฝ่าฝืนถือว่ากระทำผิดกฎหมาย กรณีพบการโฆษณาสรรพคุณ โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากพิสูจน์ ได้ว่าเป็นการโฆษณาแสดงสรรพคุณอาหารอันเป็น เท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อ ต้องโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากพิสูจน์ได้ว่าข้อความบนฉลากเป็นเท็จ มีโทษจำคุก 6 เดือน-10 ปีและปรับตั้งแต่ 5,000-1 แสนบาท.

อ่านเพิ่มเติม...
สารสกัดหมามุ่ยหมามุ่ยใส่หมามุ่ยในอาหารอย.ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร