ข่าว
100 year

หนุนเด็กอาชีวะเรียนภาษาเกาหลี

ไทยรัฐฉบับพิมพ์4 พ.ค. 2560 05:45 น.
SHARE

จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกาหลีศึกษา เข้าสู่ระดับอาชีวศึกษารองรับแรงงานสายอาชีพตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รศ.ดร.ปริศวร์ ยิ้มเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ มอ.ปัตตานี กล่าวว่า มอ.ปัตตานี เป็นคณะแรกที่จัดการเรียนการสอนภาษาเกาหลีตั้งแต่ปี 2529 ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยเปิดสอนภาษาเกาหลี 21 แห่ง โรงเรียนเปิดสอนรวม 107 โรง และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ภาษาเกาหลีเป็นวิชาสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2561 ส่วนเป้าหมายต่อไปคือ การขยายสอนภาษาเกาหลีในระดับอาชีวศึกษา เนื่องจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมปัจจุบันของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีความก้าวหน้า ดังนั้นหากแรงงานไทยรู้ภาษาเกาหลีก็จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติ (สนช.) กล่าวว่า การส่งเสริมให้แรงงานไทยเรียนภาษาเกาหลีสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา ที่มุ่งหวังให้เราจัดการศึกษาเพื่อสร้างอาชีพ มีรายได้ และมีงานทำ ตนขอฝาก มอ.ปัตตานี ดำเนินการต่อให้เกิดผลคือ 1.การสร้างพื้นที่ให้คนเรียนภาษาเกาหลีได้นำไปใช้จริง โดยใช้สื่อสมัยใหม่ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ก เพื่อสร้างชุมชนของคนที่พูดภาษาเกาหลีได้ฝึกภาษา 2.การสร้างชุดความรู้ภาษาที่เหมาะสมกับอาชีพต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับภาษาเกาหลี อาทิ การท่องเที่ยว กีฬา หรือภาษาเกาหลีสำหรับช่าง เป็นต้น และส่งเสริมการสอนภาษาไทยให้กับชาวเกาหลีด้วยเช่นกัน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เรียนภาษาภาษาเกาหลีอาชีวศึกษาไทยแลนด์ 4.0สอนภาษาเกาหลี

คุณอาจสนใจข่าวนี้