แนวทางฉีด ไฟเซอร์-โมเดอร์นา คนฉีดแอสตราฯ 2 เข็ม เริ่มบูสต์ได้เมื่อไร

ข่าว

  แนวทางฉีด ไฟเซอร์-โมเดอร์นา คนฉีดแอสตราฯ 2 เข็ม เริ่มบูสต์ได้เมื่อไร

  ไทยรัฐออนไลน์

  4 ธ.ค. 2564 16:47 น.

  • แม้จะยังไม่พบโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน ในประเทศไทย แต่แพทย์ และนักวิจัย ได้ออกมาย้ำเตือนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโควิด พร้อมรณรงค์ให้ทุกคนฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรง หากได้รับเชื้อ
  • แนวทางฉีด mRNA "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแอสตราฯ ครบ 2 เข็มแล้ว เริ่มบูสต์เข็ม 3 ได้เมื่อไร
  • ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดบริการวัคซีนเข็มกระตุ้น รอบเดือนธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์-โมเดอร์นา" เข็ม 3 สำหรับคนที่ฉีดสูตร AA มาแล้ว 2 เข็ม


  อย่างที่รู้กันว่า โควิดสายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ที่องค์การอนามัยโลกให้ชื่อว่า "โอมิครอน" (Omicron) เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ตามคำแนะนำของคณะที่ปรึกษาด้านวิชาการของ องค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับวิวัฒนาการของไวรัส (Technical Advisory Group on Virus Evolution) เนื่องจากเชื่อว่า "โอมิครอน" มีการกลายพันธุ์หลายตำแหน่งที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมของเชื้อกลายพันธุ์ชนิดนี้ ซึ่งขณะนี้ มีการรายงานว่า พบเชื้อ โอมิครอน แล้วในหลายประเทศ เช่น แอฟริกาใต้ อิสราเอล เบลเยียม และฮ่องกง ฯลฯ

  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ยังไม่มีการพบโควิดสายพันธุ์ โอมิครอน ในประเทศไทย ซึ่งโควิดที่มีการระบาดในประเทศขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์เดลตา ส่วนอัลฟาและเบตาพบบ้างเล็กน้อย

  นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาให้ข้อมูลก่อนหน้านี้ว่า สายพันธุ์ โอมิครอน แม้ว่าจะมีปริมาณไวรัสในลำคอที่ค่อนข้างมาก และสามารถแพร่กระจายได้ง่าย ซึ่งนอกจากมาตรการที่เข้มแข็ง ระเบียบวินัยที่ดีแล้ว สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือต้องสร้างความตระหนักให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ไปรับวัคซีนให้ได้มากที่สุด เนื่องจากเชื่อมั่นว่า วัคซีน จะช่วยลดความรุนแรงของโรคลง ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ โอมิครอน หรือสายพันธุ์เดลตาที่กำลังระบาดอยู่

  ขณะที่ ศบค. รายงานจำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนในประเทศไทย เข็มที่ 1 ฉีดแล้ว 48,840,463 ราย, เข็มที่ 2 ฉีดแล้ว 42,089,031 ราย และเข็มที่ 3 ฉีดแล้ว 3,601,663 ราย (ข้อมูล 28 ก.พ.-3 ธ.ค.64)

  ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็มีคำถามเกี่ยวกับวัคซีนเข้ามาเป็นระยะ สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา ครบทั้ง 2 เข็มแล้ว จะเริ่มบูสต์เข็ม 3 ได้เมื่อไหร่ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ บูสต์ให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มไปแล้ว

  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 4 พ.ย.64 คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีมติและข้อสั่งการใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. การฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าในผิวหนัง 2. แนวทางการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ร่วมกับวัคซีนโควิด-19 สามารถฉีดพร้อมกันได้ จากเดิมที่ให้ฉีดห่างกัน 2 สัปดาห์ 3. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาครบ 2 เข็ม โดยให้กระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา ระยะห่างประมาณ 6 เดือนขึ้นไป หรือภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ และ 4. การให้วัคซีนกรณีแพ้วัคซีนหรือมีความจำเป็นอื่นๆ เช่น การเดินทางไปต่างประเทศ กรณีแพ้วัคซีนขอให้เปลี่ยนชนิดวัคซีนตามเกณฑ์ในแนวทางการให้วัคซีนโควิด-19 ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์ ส่วนกรณีเดินทางไปต่างประเทศ ให้พิจารณาตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง

  ขณะที่ การประชุมเกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา (COVID-19 Vaccine Expert Consensus Meeting: Moderna Vaccine Schedule) ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน และองค์การเภสัชกรรม มาร่วมปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตารางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาเพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในเครือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศนำไปเลือกใช้ตามความเหมาะสม

  โดยกลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว 2 เข็ม มีคำแนะนำดังนี้

  • ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย (ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม) ครบ 2 เข็ม หากบูสเตอร์โดส เป็นวัคซีนโมเดอร์นา จะต้องห่างจากเข็มที่สอง 1-3 เดือน
  • ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด viral vector (แอสตราเซเนกา) ครบ 2 เข็ม หากบูสเตอร์โดส เป็นวัคซีนโมเดอร์นา จะต้องห่างจากเข็มที่สอง 6 เดือน
  • ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบผสม ครบ 2 เข็ม หากบูสเตอร์โดส เป็นวัคซีนโมเดอร์นา จะต้องห่างจากเข็มที่สอง 3-6 เดือน
  • ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA ชนิดอื่น (ไฟเซอร์) ครบ 2 เข็ม หากบูสเตอร์โดส เป็นวัคซีนโมเดอร์นา จะต้องห่างจากเข็มที่สอง 6 เดือน
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 มา ครบ 2 เข็ม และได้รับเข็มสามกระตุ้นเรียบร้อยแล้ว ยังไม่มีแนวทางชัดเจน ณ เวลานี้ ทั้งนี้ให้ปรึกษาถึงความจำเป็นกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และโรงพยาบาลของท่าน  ล่าสุด ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ประกาศให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้น รอบเดือนธันวาคม 2564 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา ครบ 2 เข็ม ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จากทุกศูนย์ และยังไม่เคยได้รับเข็ม 3 จากที่ใดมาก่อน ซึ่งจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา เป็นเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 โดยผู้ที่สนใจเข็มบูสเตอร์ สามารถลงทะเบียนผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งจะเริ่มฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 5-28 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เวลา 09.00-17.00 น. ทุกวัน

  ส่วนใครที่อาศัยอยู่ตามต่างจังหวัด แนะนำให้ติดตามการประกาศจากโรงพยาบาลที่ให้บริการวัคซีน ว่าจะสามารถเปิดให้ฉีดเข็มบูสเตอร์ได้เมื่อไร ซึ่งตอนนี้หลายพื้นที่ก็ออกมาประกาศ เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้ารับวัคซีนบูสเตอร์เข็ม 3 แล้ว สำหรับคนที่ฉีดแอสตราฯ ครบ 2 เข็ม

  ภาพจาก : เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ
  ภาพจาก : เฟซบุ๊ก CVC กลางบางซื่อ

  ผู้เขียน : เจ๊ดา วิภาวดี
  กราฟิก : Sathit Chuephanngam

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   สะเทือนวงการนางงาม! "อแมนด้า" ติดโควิด-19
   03:48

   สะเทือนวงการนางงาม! "อแมนด้า" ติดโควิด-19

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   โควิดสายพันธุ์โอไมครอนspecial contentโอไมครอนOmicronสายพันธุ์โควิดวัคซีนโควิดวัคซีนเข็ม3วัคซีนบูสเตอร์แอสตราเซเนกาแอสตราเซเนกา2เข็มโอมิครอน

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 17:31 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์