ไลฟ์สไตล์
100 year

สอศ.ซ้อมแนวปฏิบัติเก็บค่าธรรมเนียม ให้สถานศึกษาคืนเงินกิจกรรมที่ไม่ได้จัด

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
5 มิ.ย. 2564 09:33 น.
SHARE


ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มีหนังสือถึงสถานศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในสังกัดที่ ศธ 0601/3693 เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาปฏิบัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1.ให้คืนเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม ในส่วนที่ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ข่าวแนะนำ

2.พิจารณาผ่อนผันหรือขยายระยะเวลาการเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาหรือค่าธรรมเนียม ตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

3.ให้ความช่วยเหลือในกรณีที่ผู้ปกครองของนักเรียน นักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม

เลขาธิการ กอศ. กล่าวอีกว่า สอศ.ยังสำรวจสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนที่พร้อมจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสิ้น 994 แห่ง โดยเปิดเรียน เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 156 แห่ง แบ่งเป็นการเรียนแบบผสมระหว่าง Online กับ On Site จำนวน 103 แห่ง Online จำนวน 37 แห่ง และ On site จำนวน 16 แห่ง

ในขณะที่สถานศึกษาเปิดเรียนระหว่างวันที่ 2-11 มิ.ย. จำนวน 44 แห่ง และจะเปิดเรียนวันที่ 14 มิ.ย. จำนวน 794 แห่ง โดยสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม จะเปิดเรียนในวันที่ 14 มิ.ย. สำหรับการเรียนการสอนจะมี 3 รูปแบบ คือ 1.Online ครูจะใช้แพลตฟอร์มในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ เช่น Zoom, Microsoft Team, Google meet และ Google classroom เป็นต้น

2. On Site ให้มาเรียนตามปกติได้ในพื้นที่ที่ไม่ใช่สีแดงเข้ม ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดก่อน และต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดเช่น รักษาระยะห่าง การลดจำนวนนักเรียน นักศึกษาต่อห้อง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น และ 3. แบบผสมระหว่าง On Site และ Online เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สลับวันเรียนของนักเรียน นักศึกษา ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานศึกษาแต่ละแห่ง

ดร.สุเทพ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสถานศึกษาต้องดำเนินการตามมาตรการการฝึกปฏิบัติงานของนักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคี ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก 3 ส่วน ได้แก่ ผู้ปกครอง ผู้เรียน และสถานประกอบการ หากส่วนใดส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยที่ให้ฝึกงาน สถานศึกษาจะต้องบริหารจัดการตารางการฝึกงานใหม่ ให้ครบตามหลักสูตรเช่น จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา เป็นต้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เก็บค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าธรรมเนียมการเรียนกรรมการการอาชีวศึกษาข่าววันนี้

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 17:04 น.