ไลฟ์สไตล์
100 year

ย้ำเปิดจุดตรวจโควิด-19 ผู้ประกันตน สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นฯ ถึงสิ้น พ.ค.64

ไทยรัฐออนไลน์
12 พ.ค. 2564 12:05 น.
SHARE

"รองนายกฯ ประวิตร" กำชับ รมว.แรงงาน ดูแลผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกันตนกับประกันสังคม ให้ได้รับสิทธิประโยชน์กรณีผลกระทบจากโควิด-19 ย้ำขยายการตรวจโควิด-19 ที่ ศูนย์เยาวชนไทย–ญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ห่วงใยประชาชนและผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศจึงกำชับกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ขยายเวลาศูนย์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย–ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพฯ ออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.2564

ข่าวแนะนำ

นอกจากนั้น พล.อ.ประวิตร ห่วงใยผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง หยุดงานจากโควิด-19 ระบาด กำชับให้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม เร่งช่วยเหลือ เยียวยา พนักงานร้านค้า ร้านอาหารและสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากกรณีรัฐสั่งปิดร้าน โดยได้ออกกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ ข้อกฎหมายระบุว่า กรณีมีเหตุสุดวิสัยทำให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกันตน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานไม่ได้ทำงาน หรือ นายจ้างไม่ให้ทำงานเนื่องจากต้องกักตัว หรือ เฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือ กรณีลูกจ้างไม่ได้ทำงานเนื่องจากนายจ้างต้องหยุดประกอบกิจการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เนื่องจากทางราชการมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ และลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ให้ลูกจ้างดังกล่าว มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวัน โดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่มีการกักตัว หรือ เฝ้าระวังการระบาดของโรค หรือ มีคำสั่งปิดสถานที่แล้วแต่กรณี แต่รวมกันไม่เกิน 90 วัน

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า กรณีข้างต้น ผู้ประกันตนต้องดำเนินการยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนโดยกรอกแบบขอรับประโยชน์ทดแทน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้และแนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ นำส่งให้นายจ้างรวบรวมแบบ เพื่อบันทึกข้อมูลลูกจ้างและหนังสือรับรองการหยุดงานกรณีราชการสั่งปิด/กรณีกักตัว เมื่อนายจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างเสร็จสิ้นให้นำส่งแบบและหนังสือรับรองในระบบอี-เซอร์วิส ส่งมายังสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่สถานประกอบการตั้งอยู่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่บันทึกข้อมูลในระบบอี-เซอร์วิสบน www.sso.go.th อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพฯ พื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19โควิดวันนี้ไฮไลต์ไวรัสโคโรน่าสถานการณ์โควิดตรวจโควิด-19จุดตรวจโควิด-19แรงงานผู้ประกันตนข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 18:49 น.