ไลฟ์สไตล์
100 year

พช. จับมือ สมาคมสื่อช่อสะอาด ร่วมลงนาม MOU บูรณาการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน

ไทยรัฐออนไลน์
23 ก.พ. 2564 18:50 น.
SHARE

"กรมการพัฒนาชุมชน" จับมือ "สมาคมสื่อช่อสะอาด" ร่วมลงนาม MOU บูรณาการประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน ผ่านสื่อวิทยุ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากมั่งคงและชุมชนพึ่งตนเองได้

วันที่ 23 ก.พ. 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และสมาคมสื่อช่อสะอาด โดย นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนผ่านสื่อวิทยุ

ข่าวแนะนำ

ทางด้าน นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจ หน้าที่ ในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชน การประชาสัมพันธ์มิใช่เพียงแต่ให้ข้อมูลว่ากรมการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานอย่างนั้นอย่างนี้ ดีอย่างนั้นอย่างนี้ ก็จะไม่ครบวงรอบของกระบวนการทำงาน ในการนี้ต้องขอความกรุณา สมาคมสื่อช่อสะอาดและภาคีเครือข่าย สามารถช่วยเหลือในการเป็นภาพสะท้อน (Feedback) ข้อเสนอแนะ คำแนะนำ การแสดงความคิดเห็น ทั้งจากสมาชิกสมาคมสื่อช่อสะอาดหรือจากพี่น้องประชาชน ให้กรมการพัฒนาชุมชนได้รับรู้รับทราบ เพื่อสามารถทำงานให้ดีเพิ่มมากขึ้นในโอกาสต่อไปด้วย

ขณะที่ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ประเทศเรามีความยุ่งยากในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกๆ ด้าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการพัฒนาชุมชน และภาคีเครือข่าย ไม่ได้อยู่นิ่งในการพัฒนา การทำหน้าที่ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ข้าราชการของพี่น้องประชาชน ในการที่จะขับเคลื่อนภารกิจต่างๆ ให้บังเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชน เพื่อยกระดับฐานข้อมูลและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เพียงแค่สำหรับนักท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

แต่ยังสามารถสร้างพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ให้เป็นผู้นำเสนอความดีเด่นที่มีอยู่ในหมู่บ้านของตนเอง สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้โทรศัพท์มือถือ ถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอ แบ่งปันเข้าไปสู่ระบบฐานข้อมูลได้ ทำให้เกิดกระบวนที่เต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ มีชีวิตชีวา บนฐานข้อมูล ผนวกกับให้พื้นที่สามารถใช้ประโยชน์ ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดี อาหารการกินดีๆ จัดงานประเพณีดีๆ ที่จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อปลุกกระแสกระตุ้นการท่องเที่ยว และฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้มีรายได้

ทางด้าน นายสุทนต์ กล้าการขาย นายกสมาคมสื่อช่อสะอาด กล่าวว่า “สมาคมสื่อช่อสะอาดได้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2558 เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยมีจำนวนสมาชิก 421 สถานี ที่ผ่านมาเราได้ร่วมมือในการทำหน้าที่เป็นสื่อด้านวิทยุกระจายเสียง โดยร้อยละ 25 ของรายการในสถานีสมาชิกต้องเป็นรายการเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สู่สาธารณะ

ในขณะเดียวกัน หน่วยงานของกรมการพัฒนาชุมชน ในส่วนภูมิภาค สามารถประสานขอความร่วมมือ พี่น้องสมาชิกช่อสะอาดที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัด ได้โดยเราจะดำเนินการส่งฐานข้อมูลของสมาชิก อีกทั้งเครือข่ายภาคี จำนวน 850 สถานี เพื่อสะดวกในการส่งข่าวสาร มีช่องทางประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ On Ground อีกด้วย ทั้งนี้ ขอขอบคุณในโอกาสที่ให้สมาคมสื่อช่อสะอาด ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข


อย่างไรก็ตาม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับกรมการพัฒนาชุมชนในวันนี้ และหวังว่า MOU ครั้งนี้ จะบังเกิดในทางปฏิบัติเป็นผลดีต่อสังคมส่วนรวม ต่อพี่น้องประชาชน ต่อประเทศชาติ ให้เป็นการปฏิบัติหน้าด้านสื่อสารมวลชน ด้านวิทยุ หรือด้านอื่นๆ ในการที่ทำให้สังคมของเราเป็นสังคมที่น่าอยู่ ผู้คนมีความสุข และเป็นส่วนหนึ่งในการบูรณาการช่วยให้กรมการพัฒนาชุมชน สามารถขับเคลื่อนบรรลุวิสัยทัศน์ ในการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและทำชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ นั่นหมายความว่า ช่วยให้กรมการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กรมการพัฒนาชุมชนพช.สมาคมสื่อช่อสะอาดMOUสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09:26 น.