ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  แผนปฏิรูป สธ.มุ่งเสริมสร้างสุขภาพคนไทย ลดค่ารักษา-แก้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ต.ค. 2563 09:47 น.
  SHARE

  ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ศ.นพ.อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ร่วมประชุมหารือขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข

  ศ.นพ.อุดม กล่าวว่า คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ได้นำเสนอแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขฉบับปรับปรุงใหม่ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและของประเทศไทย โดยนำแผนของคณะกรรมการฯชุดเดิม ซึ่งมีอยู่ 4 ด้าน 10 ประเด็น มาปรับปรุงต่อยอดเป็นกิจกรรมการปฏิรูป 5 ด้าน ได้แก่

  1.การจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ โดยมีข้อเสนอให้มีการปรับปรุง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2565 เพื่อให้ทันสมัยและครอบคลุมการดำเนินการป้องกันโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พบว่า พ.ร.บ.โรคติดต่อ ไม่มีอำนาจเพียงพอที่จะสั่งการหน่วยงานต่างๆ ในการจัดการกับปัญหาความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคได้

  2.การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้างเสริมสุขภาพ ในการป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสำหรับประชาชนและผู้ป่วย เนื่องจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนทั่วโลกและคนไทย โดยมากกว่าร้อยละ 50 มาจากพฤติกรรมสุขภาพ โดยประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วนรายใหม่ในรอบ 5 ปี จำนวน 1.5 ล้านคน และโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ 2 ล้านคน หากมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคที่ดี จะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก จึงเสนอปรับสัดส่วนงบประมาณ โดยเพิ่มงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคจากเดิมที่อยู่ประมาณ 10% เพิ่มเป็น 50% และงบรักษาพยาบาล 70% เป็น 35% และส่งเสริมให้ประเทศไทยมีนโยบายให้ทุกองค์กรทั้งรัฐและเอกชนในส่วนของงานทรัพยากรบุคคล ดูแลส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคบุคลากรของตนเอง

  3.การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่บ้านหรือชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการ 4. การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรมและทั่วถึง 5.การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว โดยจะนำร่องในเขตสุขภาพ 4 แห่งกระจายทุกภูมิภาคในปี 2564 โดยจะหารือเรื่องนี้วันที่ 9 ต.ค.นี้ อย่างไรก็ตาม จะมีการนำเสนอแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ให้ที่ประชุมร่วมกับ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะพิจารณาในวันที่ 15 ต.ค.นี้

  ด้านนายอนุทิน กล่าวว่า สธ.พร้อมให้การสนับสนุนข้อเสนอต่างๆ ซึ่งตนพร้อมที่จะช่วยผลักดันในการนำเสนอแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขต่อคณะ ครม.ต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ปฏิรูปประเทศสาธารณสุขอุดม คชินทรอนุทิน ชาญวีรกูลสาธิต ปิตุเตชะเกียรติภูมิ วงศ์รจิตข่าววันนี้สุขภาพ

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 04:06 น.