ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) จัดพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

  ข่าวประชาสัมพันธ์29 ก.ย. 2563 17:17 น.
  SHARE

  วานนี้ (28 กันยายน 2563) เวลา 13.00 น. ณ อาคารสุวัทนา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” โดยเป็นการรับเครื่องหมายฯ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และรับประกาศเกียรติคุณจากหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด โอกาสนี้ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีด้วย

  สำหรับเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” เป็นเครื่องหมายที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อ ภ.ป.ร. ประดิษฐานบนเครื่องหมายฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องหมายแก่ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเพื่อมอบให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน และผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม สำหรับเป็นเครื่องเตือนใจให้ตระหนักถึงภารกิจหน้าที่ ในการรักษาดินแดนไว้ยิ่งกว่าชีวิต ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ แสดงถึงคุณงามความดีที่ผู้ได้รับได้เสียสละ อุทิศตน สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

  กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ได้พิจารณามอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ” ให้กับข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 8 ราย ประกอบด้วย นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรม นายสมชาย เจนวณิชย์วิบูล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายศศิน พัฒนภิรมย์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น นางจิรพัฒน์ เธียรพานิช ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น นางสาวอ้อวดี สุนทรวิภาต ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น และพันจ่าเอก ชนินทร์ ราชมณี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่น.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสถ.รักษาดินแดนยิ่งชีพเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพประยูร รัตนเสนีย์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 05:50 น.