ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ทส.UNDP ปิดค่าย ACE Youth Camp 2020 ฟังเสียงผู้นำเยาวชนไทยสะท้อนมุมมอง

  ข่าวประชาสัมพันธ์25 ก.ย. 2563 17:26 น.
  SHARE

  วันนี้ (25 ก.ย. 63) ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีปิดกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 ภายใต้ความร่วมมือกันระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility: GEF) ผ่านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme; UNDP) และรับฟังการสร้างสรรค์แนวทางการปรับพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีเยาวชนเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน

  ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้นำเยาวชนที่ผ่านกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 โดยผู้นำเยาวชน 60 คน จากทุกภาคทั่วประเทศ ได้ผ่านการคัดเลือกและผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จึงถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำของประเทศไทย และยังได้ร่วมกันสร้างสรรค์แนวทางการขับเคลื่อนและขยายผลในรายภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือเสนอวิธีการลดและจัดการขยะในสถานศึกษาและชุมชนโดยเน้นกลุ่มชาติพันธุ์เป็นเป้าหมายและแนวร่วมหลักในดำเนินการและขยายผล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เสนอการนำโมเดลโคกหนองนาไปปฏิบัติจริงในพื้นที่ตนเอง เพื่อการเรียนรู้และมีส่วนร่วมของเยาวชนในการดำเนินการและพัฒนาการอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน ภาคกลางเสนอวิธีการลดและจัดการขยะเศษอาหารในสถานศึกษาและชุมชนด้วยการสร้างและขยายเครือข่ายผู้นำเยาวชนและนวัตกรรมความคิดการจัดการขยะที่เหมาะสมกับพื้นที่ และภาคใต้เสนอการนำงานวิจัยการตัดวงจรชีวิตของยุงโดยชีววิธีแทนการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเพื่อลดการระบาดของโรคมาใช้ดำเนินการจริง นอกจากนั้น ผู้นำเยาวชนยังได้มีความตกลงร่วมกันในการเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละภูมิภาคผ่านแพล็ตฟอร์มออนไลน์หลังจากกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนและขยายผลกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมต่อไป

  ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา พร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมของผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศและโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายโดยมีเยาวชนเป็นพลังสำคัญ และกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 นี้ เป็นการเริ่มต้นภารกิจอย่างเด่นชัดของผู้นำเยาวชนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผู้นำเยาวชนพลเมืองคาร์บอนต่ำของประเทศไทย ในการขับเคลื่อนและสร้างเครือข่าย โดยมีผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนยินดีสนับสนุนพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมUNDPยุทธพล อังกินันทน์พิธีปิดกิจกรรมACE Youth Camp 2020กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพฤติกรรม

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพฤหัสที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 15:29 น.