ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คว้ารางวัลด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐดีเด่น จากกรมบัญชีกลาง

  ข่าวประชาสัมพันธ์22 ก.ย. 2563 10:26 น.
  SHARE

  นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ระดับดีเด่น สำหรับหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดขึ้นโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นต่อไป

  สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินตามขั้นตอนการบริหารด้านการเงินการคลัง 5 มิติ ประกอบด้วย มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง มิติด้านการเบิกจ่าย มิติด้านการบัญชีภาครัฐ มิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ และมิติด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด โดยหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินมีการบริหารจัดการเป็นเลิศ จะได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับมอบรางวัลในแต่ละประเภท รวม 8 ประเภท ได้แก่ 1. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 2. ประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 3. ประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย 4. ประกาศเกียรติคุณด้านการบัญชีภาครัฐ 5. ประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ 6. ประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด 7. ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และ 8. ประกาศเกียรติคุณส่งเสริมความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ถือเป็นรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพของบุคลากร สถ. ทุกคน ที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง และมาตรฐานจริยธรรมด้วยความสุจริต โปร่งใส

  “สิ่งสำคัญที่สุดคือ การให้ความอิสระในการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นเครื่องมือและผู้ช่วยที่สำคัญของผู้บริหารทุกระดับในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลองค์การที่ดี รางวัลนี้ถือเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้บุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีทักษะในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” อธิบดี สถ. กล่าว

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐรางวัลดีเด่นด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังประยูร รัตนเสนีย์กรมบัญชีกลาง

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 16:22 น.