ไลฟ์สไตล์
100 year

ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด "สงกรานต์ กระจ่างเนตร" สามีแหม่ม คัทลียา

ไทยรัฐออนไลน์15 ส.ค. 2563 14:14 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด "สงกรานต์ กระจ่างเนตร" ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.2173/2563 ศาลล้มละลาย กองบังคับคดีล้มละลาย 2 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ข่าวแนะนำ

โดยมีข้อความระบุว่า ด้วย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ จําเลยทั้งสามล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัทชาร์เตอร์เฮ้าส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด จําเลยที่ 1 นายสงกรานต์ กระจ่างเนตร จําเลยที่ 2 และนางเบญจวรรณ กระจ่างเนตร จําเลยที่ 3 เด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 แล้ว

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับ กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่ง ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชําระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคําขอรับชําระหนี้ต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ สํานักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือ สํานักงานบังคับคดี ซึ่งจําเลยมีภูมิลําเนาอยู่ ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ซึ่งตรวจได้จาก เว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ www.ratchakitcha.soc.go.th ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 

เบญจา สุภานนท์
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

(อ่านประกาศฉบับเต็ม)

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สงกรานต์ กระจ่างเนตร์ศาลล้มละลายราชกิจจานุเบกษาเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มอนิเตอร์ข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 เวลา 05:32 น.