ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  กระตุ้นผู้บริโภครู้ทันสิทธิรถโดยสาร

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์8 ส.ค. 2563 09:30 น.
  SHARE

  โดยรายงานดังกล่าวได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอร่วมกับกลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย องค์กรผู้บริโภค หน่วยงานวิชาการ

  นายคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศ นักวิชาการด้านรถโดยสารและขนส่งสาธารณะปลอดภัย มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า จากการทำรายงานเฉพาะบุคคลในหัวข้อ “สื่อมวลชนกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับกลาง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสก.) รุ่นที่ 9 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563

  โดยรายงานดังกล่าวได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอร่วมกับกลุ่มผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหาย องค์กรผู้บริโภค หน่วยงานวิชาการ องค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์การทำงานด้านรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยและการประกันภัย รวมทั้งตัวแทนสื่อมวลชน ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและผลกระทบของผู้บริโภคที่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ เกิดจากปัจจัยหลายสาเหตุตั้งแต่การขาดความเข้าใจและการเข้าถึงสิทธิของผู้บริโภค ผู้ประกอบการขนส่งขาดความใส่ใจต่อคุณภาพบริการและมาตรฐานความปลอดภัย หน่วยงานรัฐขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหา ล่าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนไม่สามารถกำกับและส่งเสริมคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งให้มีมาตรฐานความปลอดภัย ขณะที่บทบาทสื่อมวลชนต่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยยังมีค่อนข้างน้อย รวมถึงขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกถึงปัญหารถโดยสารสาธารณะ และติดตามตรวจสอบนโยบายหรือมาตรการด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค เนื่องจากพื้นที่นำเสนอข้อมูลมีจำกัด ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับประเด็นการเมือง อาชญากรรม และสื่อบันเทิงที่ขายได้มีความนิยมมากกว่า

  นายคงศักดิ์กล่าวด้วยว่า สำหรับข้อเสนอแนะสื่อมวลชนต่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย สามารถทำได้หลายแนวทางเริ่มตั้งแต่การกระตุ้นและสร้างความตื่นตัวให้กับผู้บริโภค เพื่อให้รู้เท่าทันและกล้าที่จะเรียกร้องสิทธิเมื่อเกิดปัญหา การสื่อสารข้อมูลและเผยแพร่ข่าวสารข้อเท็จจริงโดยเฉพาะกรณีที่เกิดปัญหากับผู้บริโภค นำเสนอข่าวสารที่เป็นตัวอย่างความสำเร็จในเรื่องการเรียกร้องสิทธิผู้บริโภค เป็นตัวแทนประชาชนในการนำข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรผู้บริโภค ในการพัฒนาความเข้มแข็งและการทำงานเชิงรุกร่วมกัน และร่วมกันผลักดันขับเคลื่อนกฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อให้เกิดพลังในการคุ้มครองสิทธิและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภคอย่างยั่งยืน.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  รถโดยสารสาธารณะคงศักดิ์ ชื่นไกรลาศการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคบสก. รุ่นที่ 9การประกันภัยข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 16:40 น.