ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  มหาดไทย "รับสมัครงาน" 30,058 อัตรา เงินเดือนดี ทำงานในภูมิลำเนาตนเอง

  ไทยรัฐออนไลน์31 ก.ค. 2563 15:02 น.
  SHARE

  กระทรวงมหาดไทยรับสมัครงาน 30,058 อัตรา ในตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เงินเดือนดี ทำงานในภูมิลำเนาตนเอง

  แฟนเพจเฟซบุ๊ก กระทรวงมหาดไทย PR ได้โพสต์ข้อความระบุว่า กระทรวงมหาดไทย รับสมัครงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นและเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 30,058 อัตรา ดังนี้

  1. อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 อัตรา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  - ค่าตอบแทน 5,000 บาท/เดือน : (อปท.แห่งละ 2 อัตรา)

  - รับสมัครระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2563

  - สถานที่รับสมัคร เทศบาล หรือ อบต. ในพื้นที่ที่อาศัย

  คุณสมบัติ

  1) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
  2) มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อปท.
  3) ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยได้รับค่าตอบแทนประจำ

  เงื่อนไข

  อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง จำนวน 70 ชั่วโมง

  ลักษณะงาน

  1) ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม และการยกระดับคุณภาพชีวิต
  2) ปฏิบัติตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan วันละ 8 ชั่วโมง จำนวน 20 วันต่อเดือน

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัด หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก ท้องถิ่นไทย 
   

  2. จ้างเหมาบริการจัดเก็บข้อมูลพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ 14,510 อัตรา โดยกรมการปกครอง

  - ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน : พื้นที่ 7,255 ตำบล ตำบลละ 2 อัตรา

  - รับสมัครภายในเดือนกันยายน 2563

  - สถานที่รับสมัครที่ว่าการอำเภอในท้องที่ที่พักอาศัย

  คุณสมบัติ
  1) มีสัญชาติไทย
  2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
  3) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา
  4) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามทะเบียนราษฎรในตำบล อำเภอนั้น

  ลักษณะงาน

  เก็บข้อมูล (แบบรายเดือน จำนวน 12 เดือน) ภายใต้โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่ (One Plan)

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือแฟนเพเจเฟซบุ๊ก กรมการปกครอง 

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สมัครงานสมัครงานราชการสมัครงานกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยรับสมัครงานท้องถิ่นรับสมัครงานข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้