ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ปิดชั่วคราว เหตุใกล้คอนโดลูกคณะทูตติดโควิด

  ไทยรัฐออนไลน์14 ก.ค. 2563 13:55 น.
  SHARE

  โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ประกาศปิดสถานศึกษาเหตุพิเศษ 15-17 ก.ค.63 ให้เด็กเรียนผ่านออนไลน์ เหตุลูกคณะทูตติดโควิด-19 พักที่คอนโดใกล้กับสถานศึกษา

  จากกรณีที่มีเด็กหญิง 9 ชวบที่มาในครอบครัวทูตป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเข้ารับการรักษาตัวแล้ว และมีรายงานว่า ทางครอบครัวได้เข้าพักที่คอนโดวัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26 ซึ่งทางทีมสอบสวนโรคได้ลงพื้นที่ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและกลุ่มเสี่ยง โดยการตรวจสอบกล้องวงจรปิด ขณะนี้ยังไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม และได้ให้ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบตามมาตรฐานทางสาธารณสุขตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

  ล่าสุด แฟนเพจ โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ - Sainampeung School ได้เผยแพร่ประกาศของโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

  โดยระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของ นักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

  อาศัยอํานาจตามความในข้อ 9 วรรคหนึ่ง (4) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษาการ เปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษนั้น สถานการณ์ล่าสุดพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิต-19 เข้าพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา และเดินทางไปหลายสถานที่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่อยู่บริเวณโดยรอบของสถานศึกษา

  ในการนี้ทางโรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 โดยให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ของทางโรงเรียน ทั้งนี้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามคําสั่งโรงเรียนสายน้ําผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ในภาระงานที่เร่งด่วนให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  โควิด-19โควิดวันนี้สถานการณ์โควิดลูกคณะทูตคอนโดสุขุมวิทลูกทูตติดโควิด-19ข่าวทั่วไป

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้