ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  สหรัฐฯ แนะไทยแก้ 16 ข้อค้ามนุษย์

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 ก.ค. 2563 08:50 น.
  SHARE

  นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการค้ามนุษย์ประจำปี 2563 หรือทิปรีพอร์ต โดยจัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับ 2 หรือเทียร์ 2 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เช่นเดียวกับปี 2561 และ 2562 นั้น ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งทุกภาคส่วนยังคงต้องเพิ่มความพยายามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่อง

  ทั้งนี้ สหรัฐฯมีข้อแนะนำที่สำคัญต่อการดำเนินงานของประเทศไทยใน 16 ประเด็นดังนี้ 1.พัฒนาศักยภาพผู้บังคับใช้กฎหมายในการดำเนินคดีและตัดสินลงโทษผู้ค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 2.การสอบสวนและดำเนินคดีเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 3.สร้างความเชื่อมั่นในการดูแลผู้เสียหายโดยคำนึงถึงผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจ 4.เพิ่มความสามารถของผู้เสียหายที่จะเดินทางเข้าออกสถานคุ้มครองและเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารได้โดยอิสระ 5.พัฒนาการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดแยกผู้เสียหายประชากรกลุ่มเสี่ยง กลุ่มธุรกิจทางเพศ กลุ่มเด็กขอทานและขายของตามท้องถนน แรงงานต่างด้าว 6.ขยายระยะเวลาเจ้าหน้าที่คัดแยกบุคคลที่อาจจะเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 7.ไม่เปิดเผยข้อมูลผู้เสียหายและการเข้ารับบริการเป็นไปตามความสมัครใจ 8.สร้างความเชื่อมั่นว่าผู้เสียหายจะได้รับสิทธิและเข้าถึงบริการ

  ปลัด พม. กล่าวต่อไปว่า 9.จัดหาสำเนาเอกสารสัญญาจ้างงานแก่ลูกจ้างในภาษาที่ลูกจ้างเข้าใจ 10. สนับสนุนให้ผู้พิพากษาคดีค้ามนุษย์ใช้แนวทางที่ยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง 11.เพิ่มการประสานความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมท้องถิ่น 12.สร้างความเชื่อมั่นว่าผู้เสียหายจะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนตามคำพิพากษาจากผู้กระทำผิด 13.สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการรายงานอาชญากรรมค้ามนุษย์โดยปราศจากความหวาดกลัวที่จะถูกดำเนินคดีอาญา 14.สนับสนุนทางการเงินและทางวิชาการแก่สถานคุ้มครองเอกชนให้สามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้มากขึ้น 15.เพิ่มความร่วมมือของภาครัฐเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการละเมิดแรงงานจะได้รับการสอบสวนในคดีค้ามนุษย์ และ 16.บังคับให้มีการจ่ายค่าแรง และกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหางานให้แรงงานต่างด้าว ให้สิทธิลูกจ้างครอบครองเอกสารประจำตัวและการเงินของตนเอง.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ทิปรีพอร์ตเทียร์ 2แรงงานต่างด้าวค้ามนุษย์กระทรวง พม.ปัญหาค้ามนุษย์ข่าววันนี้การศึกษา

  ข่าวแนะนำ

  Most Viewed

  คุณอาจสนใจข่าวนี้