ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ประกันสังคมเดินหน้า Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน

  ข่าวประชาสัมพันธ์26 มิ.ย. 2563 10:30 น.
  SHARE

  เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 63 ณ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า จากสถิติ ปี 2562 มีลูกจ้างที่ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานจำนวน 94,906 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 8,609 ราย ในจำนวนนี้ มีผู้เสียชีวิตขณะทำงานถึง 639 ราย ในแต่ละปีสำนักงานประกันสังคมได้ดูแลเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับลูกจ้างเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเป็นจำนวนมาก สำหรับในส่วนของกองทุนประกันสังคม ในปี 2563 ผู้ประกันตนเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานเข้ารับการรักษาพยาบาล จำนวน 2,360,167 ครั้ง (ข้อมูล ณ เมษายน 2563 และผู้ประกันตน 1 คน อาจใช้บริการมากกว่า 1 ครั้ง)

  นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยต่อว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของลูกจ้างและผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมจึงได้จัดทำโครงการในเชิงรุกชื่อว่า “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” ขึ้นโดยจะทำงานในเชิงรุกด้วยการนำแพทย์และพยาบาลหรือผู้ช่วย ไปตรวจสุขภาพประจำปีในสถานประกอบการโดยนายจ้างและลูกจ้างไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น สำนักงานประกันสังคมจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด ในขณะเดียวกันก็จะระดมสรรพกำลังให้คลินิกโรคจากการทำงาน ซึ่งมีอยู่ที่สถานพยาบาลทั่วประเทศดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบ ให้การตรวจรักษาวินิจฉัยโรคที่มีมาตรฐาน การเฝ้าระวัง/ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทำงานพร้อมทั้งให้คำปรึกษาและส่งเสริมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานประกอบการ รวมทั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานของสำนักงานประกันสังคมซึ่งมีอยู่ 5 ภาค ที่ดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน หรือเป็นผู้ประกันตนทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน สภาพการสูญเสียที่เกิดขึ้นสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพการทำงานให้ดีขึ้น และขับเคลื่อน ในเรื่องนี้ด้วยโดยสำนักงานประกันสังคมตั้งเป้าหมายไว้ว่าลูกจ้างเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ง่าย มีสุขภาพดี มีความปลอดภัยจากการทำงาน สำหรับโครงการ “Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน” สำนักงานฯ ได้จัดทำ เชิงรุกในการดูแลสุขภาพของแรงงานในสถานประกอบการทั่วประเทศ เพื่อมุ่งหวังดูแลแรงงานให้มีสุขภาพที่ดี และหันมาสนใจสุขภาวะของตนเองมากยิ่งขึ้น อีกทั้งผู้ใช้แรงงานยังมีโอกาสในการพบสถานพยาบาลได้ ภายในสถานประกอบการ ซึ่งจะได้รับความสะดวก สำนักงานประกันสังคมหวังว่าโครงการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการจะเป็นหนึ่งในหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน การเข้าถึงบริการของรัฐ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในชีวิตต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ประกันสังคมบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์Healthy Thailandเพื่อผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคมตรวจสุขภาพประจำปีข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้