ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  พิษโควิด-19 ทำ นักเรียนยังไม่ได้สมัครเรียนอื้อ พบเกินครึ่งต้องช่วยทำงาน

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์23 มิ.ย. 2563 08:36 น.
  SHARE


  กสศ.อุ้ม 7.5 แสนคน สพฐ.เยี่ยมบ้านเด็ก

  จากเวทีเสวนา “จับชีพจรความเสมอภาครับเปิดเทอม สู้วิกฤติให้น้องได้กลับโรงเรียน” ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) กล่าวว่า ช่วงวิกฤติโควิด-19 กสศ.ได้จัดสรรเงินอุดหนุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือค่าอาหารให้นักเรียนยากจนพิเศษระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 753,997 คน ทั่วประเทศ กสศ.ได้ใช้โอกาสนี้ร่วมมือกับครูทั้ง 3 สังกัด สำรวจความเสี่ยงของนักเรียนยากจนพิเศษ โดยเฉพาะปัญหาการหลุดออกนอกระบบการศึกษาไปด้วย เบื้องต้นพบข้อมูลจากการสุ่มสำรวจข้อมูลเฉพาะนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงหลุดออกนอกระบบการศึกษามากที่สุด ประมวลจากข้อมูล ณ วันที่ 15 มิ.ย.2563 เบื้องต้นพบว่ามีนักเรียนยากจนพิเศษ 3,180 คน ที่ยังไม่ได้สมัครเรียน ประกอบด้วย ป.6 จำนวน 1,246 คน ป.3 จำนวน 1,914 คน และ ม.ปลาย เฉพาะ ตชด.จำนวน 20 คน ข้อมูลดังกล่าวเป็นตัวเลขเพียงร้อยละ 60 ของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ทั้งหมด 161,000 คน เท่านั้น คาดยังมีเด็กจำนวนมากที่อาจหลุดออกจากระบบการศึกษาในปีการศึกษานี้ด้วยผลกระทบจากโควิด-19 สาเหตุส่วนใหญ่ที่นักเรียนยังไม่ได้สมัครเรียนร้อยละ 57 ต้องช่วยพ่อแม่ทำงาน

  ดร.ไกรยสกล่าวว่า ช่วงเปิดเทอมครัวเรือนยากจนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลัง ยิ่งมาเจอผลกระทบโควิด-19 จึงซ้ำเติมความเดือดร้อน และครอบครัวที่ไม่สามารถจัดหาค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ มีแนวโน้มกระทบโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนยากจนพิเเศษในที่สุด ซึ่งปีการศึกษา 2563 กสศ.ได้จัดทำโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายช่วยเหลือตั้งแต่ระดับอนุบาล-ม.ต้น ในสังกัด สพฐ. อปท. และ ตชด.ทั่วประเทศ ซึ่งนักเรียนทุนเสมอภาคที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มคนละ 3,000 บาท/คน/ปี โดยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กสศ.จะจัดสรรเงินให้นักเรียน 2,000 บาท ในช่วงเดือน ก.ค.นี้ มีเด็กได้รับการช่วยเหลือมากกว่า 7.5 แสนคน ใช้งบฯราว 1,400 ล้านบาท

  ด้าน ดร.ชนะ สุ่มมาตย์ ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สพฐ. กล่าวว่า สพฐ.กำหนดมาตรการดูแลเด็กนักเรียนที่บางครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจใน 2 ลักษณะคือ 1.ระบบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจน และ 2.การดูแลสภาพจิตใจ ซึ่ง สพฐ.ได้มีหนังสือแจ้งมาตรการดูแลเด็ก โดยกำหนดให้มีการผ่อนปรนค่าใช้จ่ายทางการศึกษา รวมทั้งให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียน.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  นักเรียนยากจนพิเศษนักเรียนยากจนไม่มีเงินเรียนผลกระทบโควิด-19สมัครเรียนหลุดจากระบบการศึกษาข่าววันนี้การศึกษา

  คุณอาจสนใจข่าวนี้