ไลฟ์สไตล์
100 year

มทร.ธัญบุรี รับ นศ. 8 คณะ 19 หลักสูตร

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
1 มิ.ย. 2563 08:45 น.
SHARE

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเริ่มจากโครงการการศึกษาตามอัธยาศัยที่รับผู้มีประสบการณ์การทำงานในภาคอุตสาหกรรมมาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ได้รับปริญญา และเปิดโอกาสให้นักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ทำความร่วมมือให้มีโอกาสศึกษาวิชาระดับปริญญาตรี โดยปี 2562 ได้เปิดรับการเรียนในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต) เพื่อรองรับการพัฒนากำลังคน

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า สำหรับปีการศึกษา 2563 ได้ดำเนินงานโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบธนาคารหน่วยกิต โดยเปิดรับผู้เข้าร่วมโครงการ 8 คณะ 19 หลักสูตร ได้แก่

ข่าวแนะนำ

คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนา สาขาศิลปประดิษฐ์ในงานคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ สาขาวิชาสุขภาพและความงาม รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-28 มิ.ย.63 ผ่านออนไลน์ www.rmutt.ac.th โทร. 0-2549-3697.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มทร.ธัญบุรีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสอบเข้ามหาวิทยาลัยเรียนปริญญญาตรีสอบเทียบ มหาวิทยาลัยสมหมาย ผิวสอาดข่าววันนี้การศึกษา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:57 น.