ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  ข่าวดีคนว่างงาน เปิดรับสมัครผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 7,255 อัตรา

  ไทยรัฐออนไลน์21 พ.ค. 2563 21:36 น.
  SHARE

  คนกำลังหางานเฮ เปิดรับสมัครผู้ช่วยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 7,255 อัตรา ทั่วประเทศ ระยะเวลาจ้างงาน 4 เดือน 

  วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 แฟนเพจ ไทยคู่ฟ้า โพสต์ข้อความว่า เปิดโอกาสในการรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ต้องการหางานทำในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19

  โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัยโควิด-19" จำนวน 7,255 อัตรา ทั่วประเทศ

  ลักษณะงานผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

  ให้ปฏิบัติงานช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะงานด้านเอกสาร งานธุรการ การบันทึกข้อมูล และการประสานงาน และช่วยเหลือการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  นอกจากนี้ มอบหมายให้นายอำเภอของแต่ละจังหวัด ดำเนินการประกาศรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การโรคโควิด-19 ในทุกตำบล ตำบลละ 1 คน

  โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.-30 ก.ย. 63 ในส่วนของค่าตอบแทนอัตราค่าจ้างเหมาคนละ 9,000 บาทต่อเดือน เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบด้านรายได้ของประชาชนในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

  สำหรับคุณสมบัติ

  • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้จากสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
  • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด–19 และเป็นผู้มีภูมิลำเนา หรืออาศัยอยู่ในตำบลนั้น และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร

  ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

  ข้อมูลจาก แฟนเพจ ไทยคู่ฟ้า

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  สมัครงานรับสมัครงานกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้