ข่าว
100 year

ดึงนักวิจัย วว.ช่วยชาวบ้านสร้างงาน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 พ.ค. 2563 10:12 น.
SHARE

ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน “โครงการ อว.จ้างงาน” และมอบนโยบายตอนหนึ่งว่า วว.เป็นหน่วยงานที่เป็นกำลังหลักของ อว. ในการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการไทย

สำหรับ “โครงการ อว.จ้างงาน” ในส่วนของ วว.จะเป็นหน่วยที่สนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีและโอทอป เน้นการส่งเสริมและเพิ่มพูนทักษะต่างๆครอบคลุมในด้านการวางแผนการผลิต การใช้เครื่องมือในการผลิต การควบคุมการผลิต การตรวจสอบมาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต โดยคนรุ่นใหม่เหล่านี้จะได้รับองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและมีการฝึกปฏิบัติงาน เช่น เทคโนโลยีการแปรรูปอาหารและผลไม้ เทคโนโลยีการจัดเก็บและยืดอายุผลไม้สด เทคโนโลยีด้านการสกัดสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งผลจากการดำเนินงานนี้จะก่อให้เกิดผลในระยะสั้น คือ การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ประสบภาวะวิกฤติโควิด-19 ส่วนผลในระยะยาวคือ เป็นการตอบโจทย์ประเทศ สร้างและเสริมทักษะแรงงานสมัยใหม่ ให้มีความพร้อมเพื่อสร้างธุรกิจ ซึ่ง อว.ยังพร้อมสนับสนุนให้ก้าวไปสู่การเป็นสตาร์ตอัพในอนาคตได้

ด้าน ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ วว. กล่าวว่า วว. รับมอบนโยบายและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ อว.สร้างงาน โดยได้เปิดรับบุคลากร รวมจำนวน 130 คน แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ปลายเดือน เม.ย.63 และระยะที่ 2 ต้นเดือน พ.ค.63 ขณะนี้ได้ทำการคัดเลือกบุคลากรแล้ว และบางส่วนได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติงานที่โครงสร้างพื้นฐาน วว. 7 แห่งทั่วภูมิภาค ได้แก่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP) ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) จ.ปทุมธานี ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สับปะรด) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุลำไยเพื่อการส่งออก จ.ลำพูน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร จ.แพร่ โรงงานสกัดระดับชุมชนและระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จ.น่าน โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร จ.ระยอง โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร จ.สงขลา โดยแต่ละพื้นที่ วว.ได้มอบหมายให้นักวิจัยที่มีประสบการณ์ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โครงการ อว.จ้างงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยสุวิทย์ เมษินทรีย์โควิด-19ข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้