ข่าว
100 year

“หมอสมศักดิ์” ชูการแพทย์วิถีใหม่

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 พ.ค. 2563 10:05 น.
SHARE

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ได้เปลี่ยนการแพทย์วิถีใหม่ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน 3 ประเด็น คือ

1. ให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ เป็นเป้าหมายระยะสั้น เช่น การผ่าตัดวิถีใหม่ การแพทย์ฉุกเฉินวิถีใหม่ และการทำทันตกรรมปลอดภัย ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดเสร็จแล้ว

2. การลดความแออัด เป็นเป้าหมายระยะกลางเน้น 2 กลวิธี คือ

     1.จัดระบบการบริการใหม่แยกกลุ่มประเภทผู้ป่วยให้ชัดเจน คือ กลุ่มสีเขียว เป็นกลุ่มที่ดูแลตนเองได้ดี ก็อาจเข้ามาเช็กกับแพทย์ปีละ 2 ครั้ง กลุ่มสีเหลือง ที่ต้องการปรึกษาแพทย์ด้วยคำถามปัญหาเล็กน้อย ก็จะมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลงไปเยี่ยมบ้าน และกลุ่มที่สาม สีแดง กลุ่มที่มีความจำเป็นต้องมาโรงพยาบาล ซึ่งก็จะมีการจัดคิว ไม่ให้รอนาน เช่น รพ.ราชวิถี หากนัด 9 โมงครึ่งก่อน 9 โมงจะยังไม่ให้เข้ามาในคลินิกที่นัดไว้ เพื่อลดความแออัดในบริเวณคลินิกผู้ป่วยนอก

     2.กลวิธีพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยบริหารจัดการตั้งแต่เข้าตรวจ จนรักษา และจ่ายเงินก็ผ่านแอปพลิเคชันได้ ไม่ต้องจับธนบัตร โดยทั้งหมดจะมีการถอดบทเรียนเพื่อทำในโรงพยาบาลทั้ง 12 เขตทั่วประเทศ

3. เพิ่มการเข้าถึงบริการแก่ประชาชน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม การแพทย์วิถีใหม่ด้วยการใช้เทคโนโลยี ทำให้ผู้ป่วยทุกคนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ทั้งหมดมีการทำแล้วที่ จ.ปัตตานี และอีก 1 ปี จะขยายไปทั่วประเทศ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

การแพทย์วิถีใหม่สมศักดิ์ อรรฆศิลป์โควิด-19COVID-19การแพทย์ผู้ป่วยสุขภาพ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้