ข่าว
100 year

“สมเด็จธงชัย” เปิดสอนภาษาจีนออนไลน์ฟรี ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสังกัด สอศ.

ไทยรัฐฉบับพิมพ์16 พ.ค. 2563 09:48 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม ในฐานะประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเลและนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานลงนามความร่วมมือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับบริษัทถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด โดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ จะนำไปสู่การเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยสังกัด สอศ.จำนวน 100,000 คน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.-31 ก.ค.2563 ภายใต้หลักสูตรจากบริษัท ถัง อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สามารถเรียนได้ทุกสถานที่และตลอดเวลา นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดหาครูจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจีนและมหาวิทยาลัยในประเทศจีน จำนวน 60 แห่งเป็นพี่เลี้ยงในการสนับสนุนช่วยเหลือครูไทยสอนภาษาจีนในระหว่างการสอนออนไลน์ด้วย หลักสูตรดังกล่าวมีมูลค่า 20 ล้านหยวน เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาได้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาจีนซึ่งเป็นภาษาเศรษฐกิจและการเงินของโลก

ขณะที่นายณัฏฐพลกล่าวว่า การเรียนการสอนออนไลน์จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษายุคใหม่ทดแทนการเรียนการสอนในห้องเรียนช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามแนวคิดการเรียนรู้นำการศึกษา “โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ทั้งนี้ ภาษาจีนถือเป็นภาษาสำคัญที่ทุกคนจะต้องมีทักษะ โดยเฉพาะนักศึกษาอาชีวะที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ก้าวหน้า ที่สำคัญภาษาจีนจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการพัฒนาและเรียนรู้ทักษะมาตรฐานนานาชาติได้มากขึ้น รวมทั้งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมต่างประเทศในประเทศไทย ในเรื่องของการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์ประเทศ

ด้าน นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการ สอศ.กล่าวว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษามีความพร้อมจัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยจะเริ่มวันที่ 1 ก.ค.นี้ ให้ทุกคนเรียนฟรีผ่านระบบออนไลน์ 3 ทักษะสำคัญ คือ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการร่วมกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน การพัฒนาครูสอนภาษาจีน สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาจีนและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อใช้ในสถานศึกษา และส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานในการพัฒนาอาชีวศึกษาของสถาบันการศึกษาไทย-จีน

นายหลี่ จินซง ประธานบริษัทถังฯ กล่าวว่า บริษัทจะมอบแพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์ รวม 100,000 บัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้ สอศ. ตลอดจนติดตั้งระบบคลาวด์แพลต-ฟอร์ม เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนออนไลน์.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จธงชัยสอนภาษาจีนออนไลน์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสอศ.ณัฏฐพล ทีปสุวรรณการศึกษา

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้