ไลฟ์สไตล์
100 year

แนะยึดบริบทโรงเรียนจัดสอนช่วงโควิด-19

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
6 พ.ค. 2563 09:50 น.
SHARE


นักวิชาการห่วงต้นทุนแตกต่าง ชี้เด็กเล็กขาดเพื่อนเล่นส่งผลกระทบ

ผศ.ดร.ภาวิณี โสธายะเพ็ชร อาจารย์ประจําสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า สภาวการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกในขณะนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษา เพราะโรงเรียนถือเป็นชุมชนที่มีการรวมกลุ่มกัน ซึ่งอาจง่ายต่อการแพร่เชื้อในขณะนี้ การปรับเปลี่ยนรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาต้องร่วมกันระดมความคิด หาแนวทางและรูปแบบที่เหมาะสม สำหรับนโยบายการใช้การศึกษาทางไกล DLTV และการใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน หรือการนําแนวคิด Home-based Learning เข้ามาใช้ ทําให้ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน เริ่มมีอาการหายใจติดขัด หายใจไม่ออกเหมือนติดเชื้อโควิด-19

ข่าวแนะนำ

ผศ.ดร.ภาวิณีกล่าวต่อว่า สาเหตุเนื่องจากความแตกต่างของโรงเรียนในประเทศไทยมีมาก เช่น การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์เทคโนโลยี จำนวนนักเรียนต่อห้อง ดังนั้น การดำเนินนโยบายจาก ส่วนกลางให้เหมือนกันในทุกประเภทของโรงเรียนจึงเป็นไปได้ยาก เพราะต้นทุนแต่ละโรงเรียนมีความต่างกัน เช่น โรงเรียนขนาดเล็กของ สพฐ.จะจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้หรือไม่ ครอบครัวของนักเรียนแต่ละคนมีความพร้อมแล้วหรือไม่ ขณะที่โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสาธิต หรือโรงเรียนนานาชาติ ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพร้อมในการเรียนแบบออนไลน์ เพราะมีอุปกรณ์เทคโนโลยีพร้อม จึงสามารถเรียนที่บ้านได้ หากโรงเรียนขนาดเล็กหรือขนาดกลางของ สพฐ. สามารถจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ เพราะมีจำนวนนักเรียนต่อห้องน้อย การใช้นโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมจึงอาจจะตอบสนองต่อข้อจำกัดเหล่านี้ได้ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรใช้หลักว่า “บริบทโรงเรียนเป็นเช่นใด ก็ควรจัดแบบนั้น” จะทำให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียนก็จะหายใจสะดวกขึ้นเหมือนไม่มีเชื้อโควิดอีกต่อไป

ผศ.ดร.ภาวิณี กล่าวต่อว่า ส่วนนักเรียนคือบุคคลที่ควรคำนึงถึงมากที่สุด โดยเฉพาะพัฒนาการของนักเรียนในแต่ละช่วงวัย ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม เช่น นักเรียน ป.1-3 ร่างกายมีความพร้อมในการนั่งเรียนผ่านจอทีวีหรือจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานหรือไม่ หากนั่งเรียนเป็นเวลานานๆจะส่งผลเสียต่อสายตาหรือร่างกายอย่างไร รวมทั้งสมาธิในการเรียนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ แต่การขาดการติดต่อพูดคุย เล่นกับเพื่อนเหมือนที่เรียนในโรงเรียนจะส่งผลต่อทักษะทางสังคม เป็นต้น ผู้มีอํานาจควรต้องคิดและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และไม่ควรคิดแค่เพียงว่า ต้องให้นักเรียนได้เรียน เพราะผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้รับของนักเรียนอาจจะแย่ยิ่งกว่าการติดเชื้อโควิด-19.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19ไวรัสโคโรนาCOVID-19การเรียนการสอนออนไลน์สอนออนไลน์เรียนออนไลน์นักเรียนการศึกษา

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:57 น.