ข่าว
 • Thairath Talk
 • 100 year

  รวมพลังดันสิทธิ “ผู้สูงอายุ-คนพิการ” เพื่อเข้าถึงระบบสารสนเทศได้มากขึ้น

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์2 พ.ค. 2563 10:15 น.
  SHARE

  น.ส.วันทนีย์ พันธชาติ ผอ.ฝ่ายอาวุโสศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยหลังลงนามความร่วมมือ “การวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ” กับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.) ว่า ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการความรู้สนับสนุนเครือข่ายบูรณาการด้านผู้สูงอายุและคนพิการ ในรูปแบบของเว็บไซต์ “รวมพลัง” ซึ่งบรรจุข้อมูลและช่องทางเชื่อมต่อไปยังแหล่งความรู้ที่จำเป็น รวมไว้ ณ จุดเดียว เรื่องสิทธิและบริการสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ คลังปัญญา ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนมุมความรู้สำหรับคนทำงาน โดยจะมีการคัดเลือกข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้ติดตามสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะระบบคลังปัญญา-ภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมีหน้าจอเข้าสู่ระบบและนำเสนอข้อมูลให้เห็นได้อย่างชัดเจน

  น.ส.วันทนีย์ กล่าวต่อว่า ในการออกแบบระบบสารสนเทศมีแนวคิดเพื่อการใช้งานที่สะดวก สำหรับกลุ่มบุคลากรนักวิชาชีพ ภาคประชาสังคม กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ ครอบครัว ตลอดจนผู้ดูแล ให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลได้ง่ายและสะดวก นอกจากนี้ สวทช.ยังกำหนดรูปแบบการบำรุงรักษา ระบบความปลอดภัย การทำงานของระบบที่เสถียร เพื่อให้ภาคีเครือข่ายทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ประโยชน์ได้ในพื้นที่ทั่วประเทศ

  ด้าน ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า เป็นการบูรณาการและช่องทางสื่อสารการจัดการความรู้บนเว็บไซต์รวมพลัง (www.thaisynergy.org) ซึ่งเป็นเว็บไซต์กลางที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยได้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของ กศน. (www.nfe.go.th) และ มสพช. (www.thaiichr.org)

  พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการ มสพช. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นวาระนโยบายและแนวทางการทำงาน มสพช.ที่ต้องการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพเพื่อให้เกิดผลต่อคุณภาพการพัฒนาเครือข่าย งานผู้สูงอายุในระดับพื้นที่และสังคมสูงอายุที่มีสุขภาวะต่อไป.

  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ผู้สูงอายุคนพิการระบบคลังปัญญา-ภูมิปัญญาท้องถิ่นระบบสารสนเทศข่าวทั่วไป

  คุณอาจสนใจข่าวนี้