เริ่มคืนนี้ รถไฟประกาศงดวิ่งช่วง "เคอร์ฟิว" ซื้อตั๋วแล้วคืนเงินเต็มราคา

ข่าว

  เริ่มคืนนี้ รถไฟประกาศงดวิ่งช่วง "เคอร์ฟิว" ซื้อตั๋วแล้วคืนเงินเต็มราคา

  ไทยรัฐออนไลน์

  3 เม.ย. 2563 19:44 น.

  การรถไฟแห่งประเทศไทย ประกาศงดเดินขบวนรถช่วง "เคอร์ฟิว" เริ่มคืนนี้เป็นต้นไป แนะผู้โดยสารซื้อตั๋วแล้ว คืนเงินให้เต็มราคา


  แฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย โพสต์ข้อความว่า การรถไฟ ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเชิงพาณิชย์ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่ 2 การรถไฟแห่งประเทศ ประกาศงดเดินขบวนรถโดยสารเป็นกรณีชั่วคราว ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 (เพิ่มเติม) ผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วโดยสารไว้สามารถคืนเงินได้เต็มราคาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พร้อมแนะให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เริ่มงดเดินขบวนรถเพิ่มเติม วันที่ 3 เมษายน 2563 นี้

  นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกจากเคหสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ในวันรุ่งขึ้น

  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการควบคุมมิให้โรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้าง ประกอบกับผู้โดยสารเดินทางลดลง การรถไฟฯ จึงได้ประกาศงดเดินขบวนรถ เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยมีขบวนรถที่งดเดินในเส้นทางต่างๆ ดังนี้

  วันที่ 3 เมษายน 2563

  1. สายเหนือ จำนวน 7 ขบวน (ไป - กลับ)

  - ขบวนรถด่วนพิเศษอุตราวิถีที่ 9/10 (กรุงเทพ – เชียงใหม่)

  - ขบวนรถด่วนที่ 51/52 (กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ)

  - ขบวนรถเร็วที่ 107/108 (กรุงเทพ – เด่นชัย – กรุงเทพ)

  - ขบวนรถเร็วที่ 109 (กรุงเทพ – เชียงใหม่)

  2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12 ขบวน (ไป - กลับ)

  - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 22 (อุบลราชธานี - กรุงเทพ)

  - ขบวนรถด่วนที่ 67/68 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ)

  - ขบวนรถเร็วที่ 139/140 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ)

  - ขบวนรถเร็วที่ 141/142 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ)

  - ขบวนรถเร็วที่ 145 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี)- ขบวนรถด่วนที่ 77/78 (กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ)

  - ขบวนรถเร็วที่ 133/134 (กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ)

  3. สายใต้ จำนวน 8 ขบวน (ไป - กลับ)

  - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 37/38 (กรุงเทพ – หาดใหญ่ – กรุงเทพ)

  - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 45/46 (กรุงเทพ – หาดใหญ่ – กรุงเทพ)

  - ขบวนรถด่วนที่ 85/86 (กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช – กรุงเทพ)

  - ขบวนรถเร็วที่ 167/168 (กรุงเทพ – กันตัง – กรุงเทพ) งดเดินขบวนรถ

  วันที่ 4 เมษายน 2563

  1. สายเหนือ จำนวน 1 ขบวน (ไป - กลับ)

  - ขบวนรถเร็วที่ 102 (เชียงใหม่ – กรุงเทพ)

  2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 ขบวน (ไป - กลับ)

  - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 21 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี)

  - ขบวนรถเร็วที่ 146 (อุบลราชธานี - กรุงเทพ)

  3. ขบวนรถชานเมือง สายมหาชัย - วงเวียนใหญ่ จำนวน 22 ขบวน

  4. ขบวนรถท้องถิ่น แม่กลอง – บ้านแหลม จำนวน 8 ขบวน (งดทุกขบวน)

  วันที่ 5 เมษายน 2563

  1. ขบวนรถชานเมืองสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 7 ขบวน (ไป-กลับ)

  2. ขบวนรถธรรมดาสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ)

  3. ขบวนรถท้องถิ่นสายเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 25 ขบวน (ไป-กลับ)

  วันที่ 7 เมษายน 2563

  1. สายเหนือ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ)

  - ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ 7/8 (กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ)

  2. สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 ขบวน (ไป-กลับ)

  - ขบวนรถด่วนที่ 71/72 (กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ)

  - ขบวนรถเร็วที่ 146 (อุบลราชธานี - กรุงเทพ)

  - ขบวนรถด่วนที่ 75/76 (กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ)

  3. สายใต้ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ)

  - ขบวนรถด่วนพิเศษที่ 43/40 (กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี - กรุงเทพ)

  4. ขบวนรถชานเมืองสายใต้และตะวันออก จำนวน 10 ขบวน (ไป-กลับ)

  5. ขบวนรถธรรมดาสายใต้และตะวันออก จำนวน 20 ขบวน (ไป-กลับ)

  6. ขบวนรถท้องถิ่นสายใต้ จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ)

  7. ขบวนรถรวมสายใต้ จำนวน 2 ขบวน (ไป-กลับ)


  การรถไฟฯ พิจารณาปรับลดการเดินขบวนรถลงตามสถานการณ์ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับปริมาณการเดินทางของประชาชนในปัจจุบัน และให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สำหรับประชาชนที่ซื้อตั๋วโดยสารเดินทางกับขบวนรถดังกล่าวข้างต้น สามารถติดต่อขอคืนเงินได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋วสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง.

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   วิดีโอแนะนำ

   แม่ลุ้นมาก! ส่งลูกไปโรงเรียนวันแรก โล่งอกโล่งใจ แต่ตอนรับกลับแม่ต้องกุมขมับ
   04:22

   แม่ลุ้นมาก! ส่งลูกไปโรงเรียนวันแรก โล่งอกโล่งใจ แต่ตอนรับกลับแม่ต้องกุมขมับ

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:06 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์