ข่าว
100 year

เช็กรายชื่อ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70% อย.เพิกถอนใบรับจดแจ้ง

ไทยรัฐออนไลน์1 เม.ย. 2563 12:34 น.
SHARE

อย. เพิกถอนใบรับจดแจ้ง เจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ต่ำกว่า 70% พร้อมให้เรียกเก็บคืน แนะนำสำหรับผู้ที่ซื้อไปแล้ว ขายคืนต้นทาง

ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง และให้เรียกเก็บคืนเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ จำนวน 24 รายการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2563 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ.2563 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์เป็นเครื่องสำอาง และต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70% โดยปริมาตรซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค อย.จึงได้เพิกถอนใบรับจดแจ้ง และให้เรียกเก็บคืนผลิตภัณฑ์เจลล้างมือดังกล่าวตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 153/2563 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผลิตภัณฑ์เจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่ถูกเพิกถอนหรือผิดกฎหมายได้ ที่นี่

ทั้งนี้ หากประชาชนทั่วไป หรือผู้ขาย ต้องการจะคืนผลิตภัณฑ์ข้างต้น ให้ส่งคืนผู้ที่ซื้อมา หรือหากจะขาย ให้ขายคืนกับผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า

อย่างไรก็ตาม บริษัท ไซเอนซ์ วิสดอม จำกัด ได้ออกหนังสือชี้แจง ระบุว่าเนื่องจากเหตุการระบาดของไวรัส โควิด19 ทำให้ความต้องการของ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (เช่น แฮนด์เจล) เพิ่มขึ้นสูงมาก จึงทำให้ ทางกระทรวงสาธารสุขออกประกาศใหม่ในวันที่ 9 มี.ค.2563 เพื่อยกเลิกประกาศเดิมที่เคยประกาศไว้ในวันที่ 13 ก.ย.2562 โดยจะคงไว้ให้ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (เช่น แฮนด์เจล) ยังคงเป็นเครื่องสำอางอยู่ดังเดิม พร้อมกันนี้ในวันเดียวกัน ก็ได้ออกประกาศว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับ มือ (เช่น แฮนด์เจล) จะต้องมีสัดส่วนของแอลกอฮอล์ เกินกว่าร้อยละ 70 เท่านั้น

โดยตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค.2563 เป็นต้นมา ผู้ผลิตเครื่องสำอาง สามารถจดแจ้งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (เช่น แฮนด์เจล) ให้มีสัดส่วนของ แอลกอฮอล์เกินกว่าร้อยละ 70 ได้

ในการนี้ ทำให้บริษัทผู้ผลิตเครื่องสำอาง ที่เดิม เคยจดแจ้งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ (เช่น แฮนด์เจล) ไว้ก่อนหน้าวันที่ 9 มี.ค.2563 จำเป็นต้องจดแจ้งใหม่ทั้งหมด หรือจดแจ้งขอเปลี่ยนแปลงตำรับเดิม

ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ ที่ถูกเพิกถอนเลขจดแจ้ง อย.เครื่องสำอางนั้น ทุกผลิตภัณฑ์ ทำถูกต้องตามกฎหมาย ที่กระทรวงสาธารณสุข ประกาศไว้ในเวลานั้น และการเพิกถอนเลขจดแจ้งนี้ ก็ทำตามกฎหมายใหม่ที่ประกาศเมื่อวันที่ 9 มี.ค.2563 ไม่ได้แปลว่า ผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งไปก่อนหน้าทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

(อ่านคำชี้แจงฉบับเต็ม ที่นี่)

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19ไวรัสโคโรนาไวรัสโคโรน่าไฮไลต์ไวรัสโคโรนาอย.เจลล้างมือแอลกอฮอล์เพิกถอนใบอนุญาตข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้