ข่าว
100 year

พศ.แจ้งวิธีการฌาปนกิจศพจากโควิด-19

ไทยรัฐฉบับพิมพ์27 มี.ค. 2563 09:50 น.
SHARE


ทำหนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัด-ผู้ว่าฯ ตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้ 1.หนังสือถึงผู้ว่าฯ เรื่องประทานพระดำริให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุว่า ด้วยสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาให้วัดทั่วราชอาณาจักร ซึ่งมีศักยภาพเพียงพอจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ ทั้งนี้ มิใช่เป็นการบังคับ แต่กำหนดแนวทางประสานความร่วมมือโดยคำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัด และให้ประสานกับหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขให้เป็นไปตามหลักสุขอนามัย โดยไม่ต้องจัดพิธีการ หรือบริหารจัดการใดๆที่ต้องให้บุคคลจำนวนมากมารวมกัน ทั้งให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของราชการอย่างเคร่งครัด จึงขอความร่วมมือพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

  • มอบหมายสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ประสานวัดที่มีศักยภาพเพื่อจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ

  • มอบหมาย พศจ.ประสานหน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ประสานการดำเนินการกับวัดที่เป็นศูนย์ช่วยเหลือฯ โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการและคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

  • ให้รายงานผลการดำเนินการให้ พศ.ทราบในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์

2.หนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง ประทานพระดำริให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระบุว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระดำริของสมเด็จพระสังฆราช จึงขอความเมตตาพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 1.สนับสนุนวัดที่มีศักยภาพเพียงพอที่อยู่ในเขตปกครองจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯ 2.กำชับให้วัดที่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือฯให้ปฏิบัติตามคำสั่ง มาตรการ และคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

3.หนังสือถึงเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องการดำเนินการต่อกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระบุว่า หากมีประชาชนนำศพของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ไปบำเพ็ญกุศล และฌาปนกิจ ณ วัดใดวัดหนึ่งที่อยู่ในเขตปกครองของท่าน พศ.ขอความเมตตานุเคราะห์โปรดดำเนินการแจ้งหน่วยงาน บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ให้เข้ามาช่วยดำเนินการตามหลักและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเมื่อฌาปนกิจเสร็จแล้ว ให้วัดนั้นๆ ทำความสะอาดฌาปนสถานทุกครั้ง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โควิด-19ไวรัสโคโรนาฌาปนกิจศพป่วยโควิด-19เสียชีวิต โควิด-19ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตข่าววันนี้ข่าวทั่วไป

Most Viewed