ข่าว
100 year

เกษตรสร้างสุข..ตอนิมิตร ชุมชนต้นแบบภาคเหนือ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์27 มี.ค. 2563 07:15 น.
SHARE

“คนที่นี่มีอาชีพผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตั้งแต่ปี 2530 แบบต่างคนต่างปลูก ต่างคนต่างขาย จึงได้ราคาแตกต่างกัน ปี 2545 จึงรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนบ้านตอนิมิตรขึ้น เพื่อให้มีอำนาจกำหนดราคารับซื้อ แต่เพราะขาดเงินทุน หลังตั้งกลุ่มยังมีปัญหาไม่มีเงินค่าปุ๋ย ค่าเก็บเกี่ยว หลายคนแก้ปัญหาด้วยการขายข้าวตกเขียวให้พ่อค้า

เอาเงินเขามาใช้ก่อน แต่ต้องใส่ปุ๋ยตามที่ร้านค้าแนะนำ เลยได้เงินไม่พอใช้ เลยหาทางออกกู้เงินจาก ธ.ก.ส.มาเป็นทุนหมุนเวียน พร้อมหาข้อมูลทำนาแบบประณีต ศึกษาข้อมูลการดูแลแปลงนาสะอาด ขายพันธุ์ข้าวได้ราคา ช่วยแก้ปัญหาขายข้าวตกเขียวได้ แต่ยังมีปัญหาแรงงาน”

น.ส.สดวก จำรัส เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ปี 2558 เลขานุการศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุข สยามคูโบต้า ตอนิมิตร ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ เล่าต่ออีกว่า หลังจากนั้นในปี 2559 สยามคูโบต้า ได้เข้ามาสร้างศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ตอนิมิตร

ทางกลุ่มได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ อบรมเรียนรู้เทคโนโลยีเครื่องจักรกล ทั้งรถไถ รถเกี่ยว รถดำนาให้ชาวบ้านรู้จัก ใช้เป็น และพาไปดูงานชาวนาตัวอย่างในหลายๆพื้นที่

“กลับจากดูงานเลยตัดสินใจซื้อรถดำนามาใช้เองก่อน ปรากฏว่าต้นข้าวที่ปลูกเป็นระบบ ระเบียบ ทำงานทันเวลา การจัดการง่าย จากเดิมพื้นที่ 1 ไร่ ใช้แรงงานดำนา 6 คน ค่าจ้าง 1,500 บาท จ้างหาบกล้า 300 บาท ลดลงเหลือแค่เติมน้ำมัน 250 บาท ดำนาได้ 1 ไร่ ปัญหาแรงงานหมดไป มีเวลาเหลือไปรับจ้างสมาชิกในกลุ่ม”

เพื่อให้กลุ่มเข้มแข็ง ปีถัดมา สดวกจึงแบ่งพื้นที่นาส่วนตัวให้สมาชิกช่วยกันปลูกข้าวฟรี 25 ไร่ ตั้งเป้ารายได้จากส่วนนี้จะนำไปซื้อรถดำนามาใช้ในกลุ่ม...2 ปี สามารถรวบรวมเงินซื้อรถดำนา รถไถปรับพื้นที่

ผลที่ตามมา ทำให้พื้นที่นาปลูกข้าวได้มากขึ้น ต้นข้าวบริเวณติดคันนาทางเดินโตสม่ำเสมอ สุกแก่พร้อมกันทั้งแปลง ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้คุณภาพผ่านการรับรองจากศูนย์วิจัยข้าวแพร่ กรมการข้าว...หลังเกี่ยวข้าว งดเผาตอซัง ยังมีรายได้จากการอัดฟางก้อนขายให้สมาชิกนำไปเลี้ยงวัวช่วงฤดูแล้งอีกด้วย

ส่งผลให้ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-ตอนิมิตร กลายเป็นชุมชนต้นแบบด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทันสมัยแห่งแรกในภาคเหนือ ที่นำระบบ KUBOTA (Agri) Solutions ใช้จัดการเกษตรกรรมครบวงจร...เกษตรกรสนใจเรียนรู้ ติดต่อได้ที่ 09-3139-3776.

เพ็ญพิชญา เตียว

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านตอนิมิตรจ.แพร่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้าเพ็ญพิชญา เตียวข่าววันนี้เกษตร

Most Viewed