ข่าว
100 year

จัดหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจร ที่โรงพยาบาลอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์17 ก.พ. 2563 14:35 น.
SHARE

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรปธพ. รุ่นที่ 8 จัดหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจร ที่รพ.อ่างทอง มีประชาชนมารับบริการกว่า 2 พันคน มอบทุนการศึกษาเด็กดีมีคุณธรรม และเครื่องกีฬาให้แก่โรงเรียน พร้อมมอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ให้รพ.ด้วย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงพยาบาลอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ร่วมกันจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจร

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมศักดิ์ โล่ห์เลขา รองประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ประธานในพิธี กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ทำให้โครงการแพทย์อาสาสัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ช่วยให้ประชาชนในจังหวัดอ่างทองได้รับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ซึ่งแต่ละท่านตั้งใจและเสียสละเวลามาเพื่อตรวจสุขภาพประชาชนถึงชุมชน เป็นรูปแบบการทำงานร่วมกันของแพทย์เฉพาะทางผู้เชี่ยวชาญ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากสังกัดต่างๆ ทั้งกระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย ทหาร-ตำรวจ ภาครัฐและเอกชน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพประชาชนและเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพ พร้อมให้ความรู้ทางการแพทย์ในการดูแลาขภาพตนเองอย่างถูกวิธี เป็นการผนึกกำลังร่วมมือร่วมใจของจิตอาสาในหลายภาคส่วน เพื่อสังคมหลายระดับ

พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา และเลขาธิการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ผู้อำนวยการสูตรหลักปธพ.กล่าวว่า ที่มาของหลักสูตรปธพ. มาจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมอบไว้ให้กับวงการการแพทย์ไทยที่ว่า “อ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าดูถูกใคร” หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้าฯ กับแพทยสภา เพื่อมุ่งหวังการสร้าง “ธรรมาภิบาล” ทั้งภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ และประชาชน อันจะนำมาซึ่งการแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขไทยได้อย่างแท้จริง รวมทั้งสร้างความแข็งแกร่งตลอดจนพัฒนาระบบสาธารณสุขไทยให้ก้าวหน้าต่อไป

พลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพร กล่าวเสริมอีกว่า การจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ.สัญจร คือหนึ่งภารกิจที่หลักสูตรได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ให้จัดโครงการหน่วยแพทย์อาสา ร่วมกับแพทยสภา โดย ปธพ. รุ่นที่ 8 ได้จัดครั้งแรกที่วัดบำเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กทม. มีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร และเจ้าหน้าที่ของวัด 250 รูป/คน เข้ารับบริการ ครั้งนี้มีเป้าหมายผู้รับบริการ 2,000 คน สำหรับที่อ่างทองนั้น เป็นการจัดครั้งที่ 2

แพทย์หญิงเจรียง จันทรกมล ประธานนักศึกษา ปธพ.รุ่นที่ 8 กล่าวว่า โครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจรครั้งนี้ได้ระดมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสาจากสายงานต่างๆ กว่า 600 คน เข้าร่วมกิจกรรม มีบริการคัดกรองโรค ทั้งเจาะเลือด ตรวจสุขภาพ โดยได้จัดคลินิกเฉพาะทาง 17 คลินิก ได้แก่ คลินิกการตรวจสุขภาพและโรคทั่วไป คลินิกหัวใจและหลอดเลือด คลินิกหลอดเลือดสมอง คลินิกมะเร็งเต้านม คลินิกตา คลินิกหู คอ จมูก คลินิกศัลยกรรมกระดูก คลินิกผิวหนัง คลินิกจิตเวช คลินิกสูตินรีเวช คลินิกเอกซเรย์ คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทยและฝังเข็ม รวมทั้งเปิดบริการรับบริจาคโลหิต และสอนการทำ CPR เพื่อให้ประชาชนทราบวิธีปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ในเบื้องต้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีคลินิกพิเศษ ได้แก่ คลินิกกฎหมายเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่ประชาชนในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ และคลินิกการเงิน เพื่อให้ความรู้เรื่องการออมและการลงทุน ตลอดจนให้ข้อแนะนำในการแก้ไขหนี้

แพทย์หญิงเจรียง กล่าวเสริมว่า เพื่อให้การตรวจสุขภาพร่างกายได้เข้าถึงประชาชนในจังหวัดอ่างทองได้มากที่สุด จึงได้ส่งหน่วยแพทย์อาสาไปตรวจร่างกายประชาชนล่วงหน้ายัง 8 โรงพยาบาลในทุกอำเภอของจังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา โดยได้เจาะเลือดและเอกซเรย์ปอดให้ประชาชนเกือบ 2,000 คน เพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดเพิ่มเติมจากแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางในวันนี้ นอกจากนี้นักศึกษา ปธพ.8 ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) ให้โรงพยาบาลอ่างทองเพื่อใช้ประโยชน์ 1 เครื่อง

แพทย์หญิงเจรียง กล่าวอีกว่า โครงการหน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจรครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่ ปธพ.8 ได้จัดตั้งกองทุนคุณธรรม เพื่อมอบทุนการศึกษาให้เด็กดีมีคุณธรรม จำนวน 140 ทุน จาก 14 โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง โดยได้คัดเลือกจากพฤติกรรมของเด็กๆ ที่มีความกตัญญูต่อบิดามารดา/ผู้ปกครองที่เลี้ยงมา รู้จักหน้าที่ของตนเอง ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ไม่สร้างภาระให้แก่สังคม รักษาสุขภาพตนเอง จะได้ไม่เป็นภาระให้ผู้ปกครอง เมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บ รักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ของเท่าที่จำเป็น เห็นประโยชน์ในสิ่งที่มีและใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ไม่ไปสร้างภาระแก่สิ่งแวดล้อม รู้จัก “พอเพียง” อยู่แบบสมถะ สำนึกคุณต่อสิ่งรอบตัว ไม่สร้างปัญหา และรู้จัก “สัจจะ” คิดก่อนพูด พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่ใช้คำพูดทำร้ายผู้อื่น พูดแต่สิ่งที่ดี สิ่งที่เป็นกำลังใจให้ผู้อื่น ซึ่งทุนนี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์และจากนักศึกษา ปธพ.8 โดยจะเป็นโครงการนำร่องและจะมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้เด็กเป็นเด็กดีมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน พร้อมนี้มีการมอบอุปกรณ์เครื่องกีฬาจำนวนหนึ่งให้แก่โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
กิจกรรมแพทย์อาสาของ ปธพ.8 ครั้งต่อๆ จะไม่ได้มุ่งเพียงพัฒนาสุขภาพใจและสุขภาพกายที่ดีของประชาชนในชุมชนที่อาจห่างไกลจากระบบสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ และจิตใจของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศให้ดีขึ้นอีกด้วย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์นักศึกษาหลักสูตรปธพ. รุ่นที่ 8หน่วยแพทย์อาสา ปธพ. สัญจรโรงพยาบาลอ่างทองอ่างทองมอบทุนการศึกษาข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้