ข่าว
100 year

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 40 นาย

ไทยรัฐออนไลน์27 ม.ค. 2563 19:13 น.
SHARE

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 40 นาย 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการ และการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 40 นาย 

(อ่านรายชื่อทั้งหมด คลิก)

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 และลำดับที่ 2 ถึง ลำดับที่ 40 ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 2562 ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน.

(ข้อมูลจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา)

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศทหารพระราชทานยศทหาร ต่ำกว่าชั้นนายพลยศทหารข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้