คนดัง-บุคคลคุณภาพ ศิษย์เก่าไทยรัฐวิทยาดีเด่น 100 ปีชาตกาล "กำพล วัชรพล"

ข่าว

  คนดัง-บุคคลคุณภาพ ศิษย์เก่าไทยรัฐวิทยาดีเด่น 100 ปีชาตกาล "กำพล วัชรพล"

  ไทยรัฐออนไลน์

  25 ธ.ค. 2562 19:23 น.

  เปิดรายชื่อ คนดัง-บุคคลคุณภาพ ขึ้นแท่น "ศิษย์เก่าไทยรัฐวิทยาดีเด่น" เนื่องในโอกาศวันเกิดครบรอบ 100 ปี "กำพล วัชรพล" บุคคลสำคัญของโลก

  เนื่องจากในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เป็นวันเกิดครบรอบ 100 ปี ของ คุณกำพล วัชรพล เจ้าของและผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐผู้ล่วงลับ ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จสามารถเป็นเจ้าของอาณาจักรหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม จนกระทั่งได้รับการประกาศยกย่องจากองค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

  โดย "โรงเรียนไทยรัฐวิทยา" ก็เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมในพื้นที่ที่ขาดแคลนสถานศึกษา เร่ิมก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2512 ในฐานะโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมสามัญศึกษา) อยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของ มูลนิธิไทยรัฐ ซึ่งที่ผ่านมาได้ผลิตบุคลากรคุณภาพมาแล้วมากมาย

  และในปีนี้ได้มีการประกาศรายชื่อ "ศิษย์เก่าไทยรัฐวิทยาดีเด่น" จำนวน 20 คน ซึ่งล้วนมาจากหลากหลายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นนักร้อง นักแสดง คนดัง หมอ พยาบาล ข้าราชการตำรวจ อาทิ

  นายไชยา มิตรชัย นักร้อง นักแสดง

  ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์) จ.อ่างทอง จนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมต้นที่โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม วัดสระแก้ว จากนั้นได้เรียนต่อระดับมัธยมปลายที่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ก็มีเหตุให้ต้องลาออกจากโรงเรียน และได้เข้าเรียนต่อในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนจนได้วุฒิมัธยมปลาย ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง

  และด้วยความที่ครอบครัวมีความเกี่ยวข้องกับวงการลิเกมาโดยตลอด ทำให้ "ไชยา มิตรชัย" เริ่มเข้าสู่วงการลิเกตั้งแต่อายุ 5 ขวบ สำหรับชีวิตในวัยเด็กต้องฝ่าฟันกับความยากลำบากมากมาย แต่ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการแสดงลิเก และอยู่ในคณะลิเกวัดสระแก้ว ก็ส่งผลให้ ไชยา มิตรชัย โด่งดังมีชื่อเสียงจากงานแสดงลิเกหลายเรื่อง ได้รับรางวัลงานการแสดงมากมาย และเป็นที่รู้จักของประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังรับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการ "เกมต่อชีวิต" ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ซึ่งเป็นรายการที่มีผู้นิยมชมชอบมากที่สุดรายการหนึ่งอีกด้วย.

  ผศ.นายแพทย์เจษฎายุทธ ศักดิ์อรุณชัย อาจารย์วิสัญญีแพทย์ ธรรมศาสตร์

  นายแพทย์เจษฎายุทธ ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) จ.กาญจนบุรี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากนั้นจึงเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวิสุทธรังษี จ.กาญจนบุรี เมื่อจบจากชั้นมัธยมศึกษาก็ได้เข้าศึกษาต่อทางด้านการแพทย์ที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ศึกษาแพทย์เฉพาะทางวิสัญญีวิทยา

  โดยระหว่างที่ศึกษาทางด้านการแพทย์นั้น นายแพทย์เจษฎายุทธก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นกรรมการกลุ่มอาสาสมัครมหาวิทยาลัยมหิดล ออกไปสร้างอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในภูมิภาคกันดารทุกปี

  ปัจจุบัน นายแพทย์เจษฎายุทธ เป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา

  ผศ.เชาวลิต สมพงษ์เจริญ อาจารย์สอนกฎหมาย

  เข้าเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บ้านหนองเกตุ) จ.ราชบุรี จนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี จากนั้นได้ศึกษาต่อทางด้านนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จนได้รับปริญญานิติศาสตร์มหาบัณฑิต และได้รับประกาศนียบัตรสาขาวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง จากสถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง สภาทนายความ รวมถึงได้รับประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพกฎหมายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัย

  เดิมที ผศ.เชาวลิต ได้ทำงานอยู่ฝ่ายกฎหมายของบริษัท ซี แอนด์ พี กฎหมายและการบัญชี นิติกรประจำสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี แต่เนื่องจากความฝันที่ถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 ว่าอยากประกอบอาชีพครู และเป็นครูที่ดีเหมือนกับครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 ผศ.เชาวลิตจึงเปลี่ยนตนเองมาเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มาจนถึงปัจจุบันนี้

  ดร.ประหยัด นันทศีล อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ชีวิตของอาจารย์ ดร.ประหยัด เป็นชีวิตที่ต้องต่อสู้มาตั้งแต่เล็กๆ อายุไม่กี่ขวบก็ต้องออกจากบ้านที่ อ.สองแคว จ.น่าน มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระวัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง และได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาถึง ป.6 ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 (ฉบับ ราษฎร์อุปถัมภ์)

  จากนั้นเด็กชาวเขาเผ่าม้งผู้นี้ต้องกลับไปเรียนมัธยมต้นที่บ้านเกิด มาเรียนมัธยมปลายที่โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพฯ ด้วยทุนมูลนิธิตั้งสินอุปถัมภ์ และทำงานหารายได้เสริมเป็นบาร์เทนเดอร์ที่โรงแรมรามาดา พลาซ่า โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซด์ และได้ทุนจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เข้าเรียนจนจบทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ด้วยทุนพัฒนาอาจารย์จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

  ต่อมาได้ทุนไปเรียนต่อปริญญาเอก ด้านธรณีวิทยา ที่มหาวิทยาลัยกราซ ประเทศออสเตรีย (University of Graz, Austria) โดยเป็นทุนร่วมกันของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับรัฐบาลออสเตรีย

  เกียรติประวัติอันน่าภาคภูมิใจของ ดร.ประหยัด ผู้ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอย่าง นที ทองสุขแก้ว นักฟุตบอลทีมชาติที่มาช่วยฝึกสอนตอนเรียนที่ไทยรัฐวิทยา 6 เพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักนักธรณีวิทยา แต่เขาสำเร็จปริญญาเอกด้านธรณีวิทยาแล้ว และเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขาเป็นนักธรณีวิทยาไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่น มองโกเลีย และอินโดนีเซีย เข้าไปสำรวจทางธรณีวิทยาที่ขั้วโลกใต้ ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 และเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันที่ 22 มีนาคม 2560

  เขาบอกกับทุกคนว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่ได้บ่มเพาะให้เขารู้จักกับการสู้ชีวิต การเป็นคนดี ขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่ให้โอกาส "ถ้าไม่มีโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ผมก็คงไม่มีวันนี้ "

  นายธิติ สุวรรณผ่องใส ผู้ช่วยนักบิน ไทยแอร์เอเชีย

  เข้าเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้เข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยา 2 จากนั้นจึงได้เข้าศึกษาต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

  นอกจากนี้ยังได้รับทุนการศึกษาช่วงที่ศึกษาระดับปริญญาตรี ได้แก่ Freshy Scholarship และ Senior Project Scholarship  และยังเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และถูกคัดเลือกให้ไปศึกษางานที่มณฑลเซี่ยงไฮ้

  ปัจจุบัน นายธิติ ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างมีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นผู้ช่วยนักบินอยู่ที่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน

  นางสาวสุดาวรรณ์ มีบัว คณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  เข้าเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 (บ้านน้ำร้อน) จ.นครศรีธรรมราช จนกระทั่งจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนคลองปางวิทยาคม จ.ตรัง จากนั้นปี 2540 ได้ศึกษาต่อปริญญาตรีที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และรับปริญญาเอกจากคณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้ทำประโยชน์ต่างๆ ในการช่วยเหลือสังคม และช่วยเหลือคนในท้องถิ่นภายใน จ.นครศรีธรรมราช

  นางสาวสุดาวรรณ์ บอกว่ามีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 38 (บ้านน้ำร้อน) ญาติพี่น้องต่างก็เรียนจบมาจากโรงเรียนนี้ ล้วนแต่ประสบความสำเร็จกันทุกคน นอกจากนั้นนางสาวสุดาวรรณ์ยังบอกว่าการได้เรียนโรงเรียนใกล้บ้านที่สุดคือกำไรชีวิตที่สุด เพราะได้อยู่ใกล้พ่อแม่และคุณยายที่เลี้ยงดูมา และการได้เรียนในโรงเรียนที่ขยายโอกาสทางการศึกษา สามารถทำให้พัฒนาตนเองได้ตามที่คาดหวังไว้.

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  พ่อน้ำตาซึม! ยกที่ดินให้ลูก แต่ถูกฟ้องให้จ่ายค่าเช่า ลั่น ถ้าไม่จ่ายจะไล่ออกจากที่
  03:47

  พ่อน้ำตาซึม! ยกที่ดินให้ลูก แต่ถูกฟ้องให้จ่ายค่าเช่า ลั่น ถ้าไม่จ่ายจะไล่ออกจากที่

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  กำพล วัชรพลไทยรัฐวิทยาศิษย์เก่าไทยรัฐวิทยาดีเด่น100 ปี กำพล วัชรพลมูลนิธิไทยรัฐข่าวทั่วไป
  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันพฤหัสที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 18:38 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์