ข่าว
100 year

บาดาลเปิดขอรับใบอนุญาตเจาะใช้น้ำ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์9 ธ.ค. 2562 09:50 น.
SHARE

“ศักดิ์ดา” เผยไม่กลัวภัยแล้งมีน้ำใต้ดินเพียบ เหลืออีกกว่า 36 ล้าน ลบ.ม.

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้สำรวจศักยภาพน้ำบาดาลของประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค น้ำสำหรับการเกษตร เป็นต้น พบว่า ปริมาณน้ำในประเทศไทย มีปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,467 มม.ต่อปี คิดเป็นปริมาณฝน 754,730 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี น้ำฝนกลายเป็นน้ำผิวดิน 210,570 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี

ขณะที่ความจุรวมของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั่วประเทศ 70,370 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ส่วนปริมาณน้ำบาดาลที่ กักเก็บรวม 1,137,713 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำบาดาลที่เพิ่มเติม 72,987 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถนำมาใช้ได้ 45,386 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ขณะที่ปริมาณการใช้น้ำบาดาลปัจจุบันอยู่ที่ 14,741 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี และมีปริมาณน้ำบาดาลที่คงเหลือ 36,645 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ถือว่ามีปริมาณเพียงพอสำหรับการแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค และน้ำสำหรับการเกษตร ที่ขณะนี้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำลังดำเนินการโครงการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อศึกษาศักยภาพน้ำบาดาลเบื้องต้นของพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ และศึกษารูปแบบการกระจายน้ำบาดาลเพื่อความสมดุลระหว่างความต้องการและศักยภาพน้ำบาดาล พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

นายศักดิ์ดากล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำลังดำเนินการคือ การขอรับใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ กรุงเทพฯ ขออนุญาตที่สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ส่วนอีก 73 จังหวัด ขออนุญาตได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนั้นๆ โดยขณะนี้มี 3 จังหวัดนำร่องคือ เชียงใหม่ ขอนแก่นและนครราชสีมา ขออนุญาตที่สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่นั้นๆ มีค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาล ค่าขอละ 10 บาทเท่านั้น

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวอีกว่า สำหรับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล บ่อขนาด 50-75 มิลลิเมตร จำนวน 100 บาท บ่อขนาด 100-150 มิลลิเมตร จำนวน 500 บาท และบ่อขนาด 200 มิลลิเมตรขึ้นไป จำนวน 1,000 บาท ขณะที่ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล บ่อขนาด 50-75 มิลลิเมตร จำนวน 100 บาท บ่อขนาด 100-150 มิลลิเมตร จำนวน 500 บาท และบ่อขนาด 200 มิลลิเมตรขึ้นไป จำนวน 1,000 บาท.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลน้ำบาดาลเจาะน้ำบาดาลภัยแล้งเกษตรกรเกษตร

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้