ข่าว
100 year

คพ.แฉอาคารราชการ 60% ค่าน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์7 ธ.ค. 2562 10:35 น.
SHARE

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กล่าวว่า ในปี 2561-2562 มีการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากอาคารราชการในพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล ภาพรวมพบว่ามีการระบายน้ำทิ้งเกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดถึงร้อยละ 60 ดังนั้น คพ.ในฐานะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ติดตามและตรวจสอบ จะดำเนินการขอให้หน่วยงานดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานต่อไป

นายประลองกล่าวต่อไปว่า สำหรับในปี 2563 คพ.จะร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 เร่งตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งและพัฒนาอาคารราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และหน่วยงานอิสระในกำกับของรัฐ ให้เป็นต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียจากอาคาร ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 188 หน่วยงาน อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ86 หน่วยงาน และต่างจังหวัด 102 หน่วยงานโดยจะลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากอาคารของหน่วยงานต่างๆ และให้คำแนะนำเชิงเทคนิคเกี่ยวกับแนวทางการจัดการน้ำเสีย การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และพัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการน้ำเสีย และเมื่อสิ้นสุดโครงการจะมีการประเมินผล และเผยแพร่อาคารราชการที่ผ่านเกณฑ์ประเมิน เพื่อเป็นต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียให้ทุกภาคส่วนรับทราบ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ระบายน้ำทิ้งอาคารราชการเกินมาตรฐานน้ำทิ้งกรมควบคุมมลพิษประลอง ดำรงค์ไทยสำนักงานสิ่งแวดล้อมข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้