ข่าว
100 year

ดึงแรงงาน-กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมพัฒนาอาชีพสตรี

ไทยรัฐฉบับพิมพ์30 พ.ย. 2562 10:22 น.
SHARE


เมื่อวันที่ 29 พ.ย.ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมด้วย ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน (รง.) และนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) โดยมีผู้บริหารแต่ละหน่วยงานร่วมลงนาม

นายจุติกล่าวว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือในการยกระดับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสตรีและครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งที่ผ่านมาดำเนินการโดย สค.ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะสนับสนุนข้อมูลเพื่อวางแผนและร่วมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้เหมาะสมกลุ่มเป้าหมายให้ทันต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ กรมการจัดหางานช่วยสนับสนุนส่งเสริมการมีงานทำ ส่วน สดช.สนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้และต่อยอดประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทางทำธุรกิจ ขณะที่ สพธอ.ช่วยสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพด้านธุรกรรมและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้สื่อออนไลน์เพื่อสร้างรายได้ ความร่วมมือครั้งนี้จะส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เลี้ยงดูตนเองดีขึ้น.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

จุติ ไกรฤกษ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์แรงงานพัฒนาอาชีพพัฒนาอาชีพสตรีข่าวทั่วไป

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้