กีฬา
100 year

ยื่นวุฒิสภาแก้ปัญหาเงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัย เหลื่อมล้ำนานกว่า 9 ปี

ไทยรัฐฉบับพิมพ์19 พ.ย. 2562 09:16 น.
SHARE

(ภาพ) ศุภชัย สมเจริญ

วอนกรมบัญชีกลางจ่ายตรงถึงมือไม่ผ่านสถาบัน

ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) เปิดเผยว่า ทปสท.พร้อมด้วย น.สพ.สถิตย์ อรุณแสง ประธานที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ปคมทร.) และกลุ่มคณาจารย์ ได้ยื่นหนังสือต่อนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา เรื่องขอวุฒิสภาพิจารณาแก้ไขความเดือดร้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 2 เรื่อง

ได้แก่ 1.ปัญหาความเหลื่อมล้ำเงินเดือนกลุ่มข้าราชการของมหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างจากข้าราชการครู ประมาณ 8% ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ซึ่งเรื่องนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ออกเป็น พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) ให้อำนาจคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) สามารถเยียวยาแก้ไขความเหลื่อมล้ำดังกล่าวเมื่อเดือน เม.ย.2562 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อ.ว.) ขึ้นมาใหม่ และขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการสรรหา ก.พ.อ. ชุดใหม่ ทำให้การดำเนินการเยียวยาแก้ไขจึงยังไม่แล้วเสร็จ และจนถึงปัจจุบันล่าช้ามามากกว่า 9 ปี ทำให้ข้าราชการกลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่มากกว่า 20,000 คน ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง

ดร.เชษฐากล่าวอีกว่า 2.กรณีปัญหากลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยมากกว่า 150,000 คน ที่ไม่ได้รับเงินเดือนจากมหาวิทยาลัยตามมติคณะรัฐมนตรีปี พ.ศ.2542 ที่ได้กำหนดให้จ่ายเงินเดือนพนักงานในอัตรา 1.7 เท่าของข้าราชการสายอาจารย์แรกบรรจุ และ 1.5 เท่าของข้าราชการสายเจ้าหน้าที่แรกบรรจุ เนื่องจากพนักงานมหาวิทยาลัยไม่มีเงินบำนาญและสวัสดิการต่างๆ หลังเกษียณอายุเหมือนข้าราชการปกติ ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งจ่ายไม่ครบตามมติ ครม. โดยจ่ายประมาณ 1.4 เท่า หรือ 1.2 เท่า หรือคิดเป็นเงินประมาณ 5,000 บาท/เดือน/คน โดยมหาวิทยาลัยอ้างว่า ต้องหักเงินเพื่อทำเป็นสวัสดิการ แต่เกือบทุกแห่งไม่ได้นำเงินที่หักมาทำเป็นสวัสดิการให้พนักงาน หรือบางแห่งทำให้แต่ทำไม่ครบตามจำนวนเงินที่หักไว้ เป็นเหตุให้พนักงานได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก และจะมีผลกระทบอย่างมากเมื่อเกษียณอายุ เพราะจะไม่มีเงินสะสมไว้เลี้ยงชีวิตยามชราภาพ จึงขอวุฒิสภาพิจารณาและมีข้อเสนอไปถึง อ.ว. และกรมบัญชีกลางให้จ่ายเงินเดือนโดยตรงเต็มจำนวนเข้าสู่บัญชีถือจ่ายของพนักงานมหาวิทยาลัยเหมือนที่ได้จ่ายให้กับข้าราชการ

ด้านนายศุภชัยกล่าวว่า ตนจะนำเรื่องนี้เสนอต่อคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของบุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเป็นธรรมและขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยต่อไป.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือนอาจารย์มหาวิทยาลัยเหลื่อมล้ำบุคลากรครูศุภชัย สมเจริญเชษฐา ทรัพย์เย็นการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้