กีฬา
100 year

ขอเชิญร่วมสักการะ “พระบรมเกศาธาตุ” ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์14 พ.ย. 2562 18:15 น.
SHARE

ด้วย มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มูลนิธิธรรมดี และองค์กรภาคีต่างๆ ได้ดำริ โครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา มาประดิษฐาน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อเป็นการฉลองวาระครบรอบ ๒๖๖ ปี แห่งพุทธศาสนนิกายสยามวงศ์ในประเทศศรีลังกา และสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นสืบเนื่องมาเป็นเวลานานกว่า ๗๐๐ ปี ของเถรวาทไทย-ลังกามาจนถึงปัจจุบัน และเพื่อสานความสัมพันธ์ทางด้านพุทธศาสนาระหว่างไทยและศรีลังกา จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วไปได้ร่วมสักการะ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกาได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ รวมเวลา ๓๒ วัน ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร ติดต่อสอบถามและร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่ ฝ่ายเลขานุการ คุณนภารัตน์ อินทรังษี โทร. ๐๘๔-๑๖๑-๕๕๙๑

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

โครงการอัญเชิญพระบรมเกศาธาตุพระบรมเกศาธาตุมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรศรีลังกาข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed