ข่าว
100 year

มุมข้าราชการ : รางวัลสหประชาชาติ

ซี.126 พ.ย. 2562 05:01 น.
SHARE

องค์การสหประชาชาติได้จัดการมอบรางวัลให้แก่ประเทศต่างๆในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวิธีการคัดเลือกมีกรรมการจากประเทศสมาชิกมาร่วมพิจารณาจากใบสมัครพร้อมผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นในการส่งเสริมการสร้างถิ่นฐานของมนุษย์ การพัฒนาบ้านเมือง และชุมชนในด้านต่างๆ และแนวทางที่แสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่พัฒนาอย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์

ในปีนี้พิธีมอบรางวัลจัดที่ UN Conference Center, Addis Ababa ประเทศเอธิโอเปีย และมีผลงานของนักวิชาการชาวไทยได้รับรางวัลด้วย

นั่นคือ ศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็น ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสภา ประธานศูนย์พหุภาษาการแปลและการล่ามแห่งอาเซียน ที่ได้รับรางวัล Global Human Settlements Outstanding Contribution Award 2019-United Nations Sustainable Development Goals (UNSDG GFHS Goal ที่ 11) ขององค์การสหประชาชาติ

ศ.ดร.มณีรัตน์ นับเป็นคนแรกที่ได้รางวัลในสาขาเฉพาะนี้ ที่นำไปสู่การครอบคลุมมิติของมนุษยชาติและขอบเขตทั้งหมดของการลงหลักปักฐานของมนุษย์ ดังเช่น อารยธรรม ที่เป็นทั้งเรื่องภาษา ศาสนา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมฯ (human dimensions and the whole range of human settlements)

ที่น่าสนใจคือ โครงการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเสนอต่อ UNSDG โดย ศ.ดร.มณีรัตน์ ได้นำเสนอรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เผยแผ่พระพุทธศาสนา

ผ่านภาษาอังกฤษออกไปยังนานาชาติเพื่อนำไปสู่สันติสุขแห่งโลก และถวายเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่หาสิ่งอื่นใดเสมอเหมือน แด่พระบูรพมหากษัตริย์ และ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบในการจัดทำ โดยมอบหมายให้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็น ราชบัณฑิต เป็นผู้ดูแลโครงการนี้ โดยมีกรมการศาสนาเป็นหน่วยประสานงาน ร่วมกับมหาเถรสมาคม

ทั้งนี้ เป็นเวลากว่า 2,500 ปี ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ และได้ออกเผยแผ่พระพุทธศาสนา แต่ยังไม่มีการแปลออกมาครบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษอันเป็นภาษากลาง ตามมาตรฐานการแปลสากลให้เป็นฉบับสมบูรณ์ฉบับแรกของโลก

โครงการนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในเวลา 3 ปี โดยจะแสวงหานวัตกรรมสมัยใหม่ในระดับ Big data, AI, Deep learning และ Block chain ที่จะช่วยให้การทำงานรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

เมื่อสำเร็จแล้ว การแปลพระไตรปิฎกจากภาษาอังกฤษออกไปเป็นภาษาอื่นๆจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น แบบเดียวกับที่ พระคัมภีร์ไบเบิล มีการแปลออกไปมากกว่า 2,000 ภาษา.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

องค์การสหประชาชาติมณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยารางวัลสหประชาชาติสหประชาชาติมุมข้าราชการซี.12ราชการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้