ข่าว
100 year

อนุมัติจังหวัด-เขตพื้นที่ฯ ทำเกณฑ์รับนักเรียน มีกรรมการคุมเข้มความโปร่งใส

ไทยรัฐฉบับพิมพ์19 ต.ค. 2562 09:45 น.
SHARE

ให้โรงเรียนดังสอบ 100% แท้ง กพฐ.ขอถอย

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กพฐ. ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการให้มีการกระจายอำนาจให้จังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) มีส่วนร่วมในการกำหนดหลักเกณฑ์ และรับผิดชอบการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประจำปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ การกระจายอำนาจให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด ที่มีศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เป็นประธาน มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขตในจังหวัดเป็นกรรมการ และมีผู้แทนจากหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ จะร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ และจะมีคณะกรรมการรับนักเรียนระดับ สพท.อีก 1 ชุด คอยดูแลการรับนักเรียนภายในเขตพื้นที่ฯ ทั้งร่วมกับเขตพื้นที่ฯ อื่นๆ ภายในจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาคตามหลักธรรมาภิบาล

ส่วนจำนวนนักเรียนต่อห้องนั้น สพฐ.ส่วนกลาง จะยังคงหลักการนี้เอง เพื่อควบคุมดูแลเรื่องคุณภาพ เช่น ประถมศึกษา จำนวน 30 คนต่อห้อง มัธยมศึกษา 40 คนต่อห้อง หากจำเป็นต้องขยายจำนวน ขยายได้ไม่เกิน 5 คนต่อห้อง ส่วนการรับนักเรียนระดับปฐมวัย หากมีหน่วยงานในพื้นที่จัดการศึกษาอยู่แล้ว เช่น เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ก็ให้หน่วยงานนั้นๆดำเนินการรับเด็กไปก่อน ส่วนสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.จะรับในส่วนที่ไม่มีสถานศึกษาสังกัดอื่นดูแลเด็กอยู่

“คณะกรรมการรับนักเรียนระดับจังหวัด จะมีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์การรับนักเรียน ทั้งคุณสมบัติของนักเรียน สัดส่วนการรับ การสอบหรือไม่สอบ จะใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) หรือไม่ใช้ รวมไปถึงการกำหนดการรับนักเรียนด้วยเงื่อนไขพิเศษ เป็นต้น ทั้งนี้ กพฐ.ยังเสนอว่าควรเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษที่เข้าเรียนร่วมได้เข้าเรียนรวมกับเด็กปกติในโรงเรียนทั่วไปด้วย” ประธานบอร์ด กพฐ. กล่าว

รศ.เอกชัย กล่าวอีกว่า สิ่งที่เห็นได้ชัดในการกำหนดนโยบายการรับนักเรียนครั้งนี้ คือ ทั้งนโยบายการรับ สัดส่วนการรับ ไม่ได้ออกมาจากส่วนกลาง แต่เป็นอำนาจของพื้นที่ที่พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เช่น เดิมอาจกำหนดให้รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนกับเด็กนอกเขตพื้นที่ฯ 60:40 ซึ่งต่อไปบางแห่งก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนใหม่เอง โดยคาดว่าจะประกาศหลักเกณฑ์การรับนักเรียนได้ในเดือน ต.ค.นี้ ส่วนข้อเสนอที่ให้โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงการรับนักเรียนด้วยการสอบ 100% นั้น ขณะนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม และต้องดูให้รอบคอบอีกครั้ง.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เอกชัย กี่สุขพันธ์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพฐ.เกณฑ์รับนักเรียนโอเน็ตการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้