ก้าวด้วยธรรมครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล ช่วยผู้ป่วยห่างไกล-ยากไร้รอการรักษา

ข่าว

  ก้าวด้วยธรรมครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล ช่วยผู้ป่วยห่างไกล-ยากไร้รอการรักษา

  ไทยรัฐฉบับพิมพ์

  6 ต.ค. 2562 05:04 น.

  กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลขึ้น เพื่อสานต่อพระปณิธานของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ที่ทรงดำริไว้ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์สาธารณสุขของผู้ป่วยในที่ห่างไกล รวมทั้งผู้ป่วยยากไร้ที่รอการรักษาเร่งด่วน

  ในปีนี้ กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล” กำหนดจัดขึ้นในเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.

  เพื่อมอบรายได้ให้แก่โรงพยาบาล 18 แห่งนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์การรักษาเยียวยากรณีเร่งด่วน อันเป็นการเอื้อประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและคนไข้ยากจนที่รอคอยการเยียวยารักษา

  พระครูปริตรโกศล ผช.เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล ประธาน กก.กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นประธาน แถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวด้วยธรรมครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล” นำรายได้มอบให้ 18 โรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์รักษาเยียวยากรณีเร่งด่วน โดยมี ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานจัดงาน นางลาวัลย์ กันชาติ ประธาน บ.เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัดนายปิติ ลีเลิศพันธ์ และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ร่วมงาน.
  พระครูปริตรโกศล ผช.เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล ประธาน กก.กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ เป็นประธาน แถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “ก้าวด้วยธรรมครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล” นำรายได้มอบให้ 18 โรงพยาบาล เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์รักษาเยียวยากรณีเร่งด่วน โดยมี ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานจัดงาน นางลาวัลย์ กันชาติ ประธาน บ.เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัดนายปิติ ลีเลิศพันธ์ และ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ร่วมงาน.

  ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล ประธานกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ ได้เป็นประธานจัดงานแถลงข่าว “ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล” ไปแล้ว เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 2562 ที่ผ่านมา ที่อาคารมนุษยนาควิทยาทาน พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร

  มีผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงประกอบด้วย ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล รวมทั้ง นางลาวัลย์ กันชาติ ประธานบริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด และเป็นคณะกรรมการและประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดงานเดิน-วิ่ง

  นายปิติ ลีเลิศพันธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ นอกจากนี้ยังมี นายดำรงค์ รื่นสุข ผู้อำนวยการกองการกีฬา กทม. ที่สนับสนุนพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

  พระครูปริตรโกศล ผช.เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมด้วย นางลาวัลย์ กันชาติ ประธานบ.เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด และคณะกรรมการจัดงาน ร่วมฟังการแถลงข่าวกิจกรรม.
  พระครูปริตรโกศล ผช.เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร พร้อมด้วย นางลาวัลย์ กันชาติ ประธานบ.เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด และคณะกรรมการจัดงาน ร่วมฟังการแถลงข่าวกิจกรรม.
  เหรียญรางวัลของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน และพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ สำหรับผู้สมัคร วีไอพี.
  เหรียญรางวัลของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน และพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ สำหรับผู้สมัคร วีไอพี.

  โดยมี นพ.พิชัย ชีวะสุทโธ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี พญ.นุชจรีย์ แสนประสาท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เป็นผู้แทนโรงพยาบาลทั้ง 18 แห่งมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมเดิน-วิ่ง

  รวมถึงเซเลบริตี้ นายวิฑูร เลิศพนมวรรณ นายปรีชาพร สุวัฒโนดม นางเพ็ญจิรา จิตชัย มาร่วมพูดถึงการมาร่วมกิจกรรม และศิลปินดารา น.ส.ภัทร-ศยา เครือสุวรรณศิริ นายรัฐพงศ์ ธนะพัฒน์ นายรังสิต ศิรนานนท์ นายฌอน บูรณะหิรัญ นายภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์ ฯลฯ มาร่วมงานอย่างคับคั่ง

  ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล กล่าวว่า กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล” จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เป็นการร่วมแรงร่วมใจ ทำด้วยใจของคณะกรรมการจัดงาน ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะสานต่อโครงการที่พระองค์ได้ทรงดำริและทรงบำเพ็ญไว้เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนที่เผชิญโรคภัยไข้เจ็บ

  ที่ผ่านมามีทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ เด็ก ผู้สูงอายุที่อยากร่วมบุญและเล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพ จึงให้ความสนใจสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมกว่าหมื่นคน และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นทุกปี

  ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และ นาย ปิติ ลีเลิศพันธ์ กก.ผจก.บ.ดอกบัวคู่ จำกัด กรรมการจัดงาน พูดถึงการจัดงาน.
  ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ และ นาย ปิติ ลีเลิศพันธ์ กก.ผจก.บ.ดอกบัวคู่ จำกัด กรรมการจัดงาน พูดถึงการจัดงาน.
  นายฌอน บูรณะหิรัญ ร่วมถ่ายภาพกับ พญ.วราภรณ์ อรุณศิริสุข อายุ 57 ปี ศัลยแพทย์รพ.ตราด ที่เป็นนักวิ่งร้อยกิโลเมตร ซึ่งมาร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งครั้งนี้ด้วย.
  นายฌอน บูรณะหิรัญ ร่วมถ่ายภาพกับ พญ.วราภรณ์ อรุณศิริสุข อายุ 57 ปี ศัลยแพทย์รพ.ตราด ที่เป็นนักวิ่งร้อยกิโลเมตร ซึ่งมาร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมเดิน-วิ่งครั้งนี้ด้วย.

  ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯและคณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งการกุศล กล่าวถึง “ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล” ว่า งานก้าวด้วยธรรมฯ เป็นรายการวิ่งที่นักวิ่งใจบุญ กล่าวขานถึงเป็นอย่างมาก ตลอดเส้นทางเขตเมืองชั้นใน นอกจากนักวิ่งจะได้สัมผัสประสบการณ์ความประทับใจแล้ว ยังถือเป็นมงคลชีวิต

  ทุกคนได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยห่างไกล รวมถึงซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ทันสมัยให้กับ 18 โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน เพราะฉะนั้นทุกๆ บาทของผู้ใจบุญทุกคนที่ร่วมบริจาคเข้ามา เราจะเอาไปทำให้เป็นประโยชน์ จึงอยากเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมบริจาคกัน

  สำหรับงานเดิน-วิ่ง ก้าวด้วยธรรมฯจัดที่บริเวณวัดบวรนิเวศวิหาร กทม. ภายในงานมีการอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริการน้ำดื่ม รวมไปถึงซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้ร่วม กิจกรรมหลังจุดสิ้นสุด

  ดาราชายกล่าวแสดงความดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเดิน-วิ่ง “ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล” เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วย.
  ดาราชายกล่าวแสดงความดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเดิน-วิ่ง “ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล” เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วย.

  ขณะเดียวกัน คณะแพทย์พยาบาลจัดรถพยาบาล คอยดูแลตลอดระยะเวลากิจกรรม และบริการรับฝากของ ตั้งแต่เวลา 05.00-09.00 น. ตลอดงานจะมีเจ้าหน้าที่และนักวิทยุสมัครเล่น อาสาสมัคร ดูแลตลอดเส้นทางกิจกรรม รวมทั้งมีพื้นที่จอดรถฟรี

  ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถเลือกประเภทของการสมัครร่วมกิจกรรมว่าจะเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (fun run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร หรือวิ่งระยะทาง 10.5 กิโลเมตร

  ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ประธาน กก.กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลฯ และ ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานจัดงาน ถ่ายภาพกับ นางลาวัลย์ กันชาติ, นายปิติ ลีเลิศพันธ์, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ผู้สนับสนุน.
  ศ.(พิเศษ) จรัญ ภักดีธนากุล ประธาน กก.กองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาลฯ และ ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ์ ประธานจัดงาน ถ่ายภาพกับ นางลาวัลย์ กันชาติ, นายปิติ ลีเลิศพันธ์, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ผู้สนับสนุน.

  โดยแต่ละประเภทจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือธรรมดา 600 บาท จะได้รับเสื้อหมายเลขติดเสื้อ (BIB) เหรียญรางวัลและของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน และวีไอพี 1,000 บาทจะได้รับเสื้อหมายเลขติดเสื้อ (BIB) เหรียญรางวัลของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนและ “พระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ”

  ด้าน นางลาวัลย์ กันชาติ ประธานกรรมการ บ.เจ เอส แอลฯ กล่าวว่า ขณะนี้เปิดรับสมัครผ่าน 2 ช่องทางดังนี้ เข้าเว็บไซต์ https://lemonpass.com กรอกข้อมูลผู้สมัครและชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรืออินเตอร์เน็ตแบงกิ้ง จัดส่งเสื้อและเบอร์วิ่ง ฯลฯ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ หรือมารับด้วยตนเอง

  นพ.พิชัย ชีวะสุทโธ รอง ผอ.รพ.ชลบุรี และ พญ.นุชจรีย์ แสนประสาท รอง ผอ.รพ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เป็นผู้แทน 18 โรงพยาบาล มาพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรม.
  นพ.พิชัย ชีวะสุทโธ รอง ผอ.รพ.ชลบุรี และ พญ.นุชจรีย์ แสนประสาท รอง ผอ.รพ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เป็นผู้แทน 18 โรงพยาบาล มาพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรม.

  หรือจะสมัครด้วยตัวเองพร้อมรับเสื้อและเบอร์วิ่ง ฯลฯ ได้ที่บริเวณด้านข้างพระอุโบสถวัด บวรนิเวศวิหาร ทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-16.00 น.

  ใครอยากร่วมก้าวไปด้วยกัน สามารถสมัครกันเข้ามาได้เลย “ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3 เพื่อ 18 โรงพยาบาล” ได้ทั้งบุญกุศลและสุขภาพที่แข็งแรง.

  เหล่าดาราและเซเลบริตี้ที่มีจิตกุศล ต่างสละเวลามาร่วมเปิดตัวในงานแถลงข่าวกิจกรรมการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยถิ่นห่างไกลและยากไร้.
  เหล่าดาราและเซเลบริตี้ที่มีจิตกุศล ต่างสละเวลามาร่วมเปิดตัวในงานแถลงข่าวกิจกรรมการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยถิ่นห่างไกลและยากไร้.
  อ่านเพิ่มเติม...

  แท็กที่เกี่ยวข้อง

  ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ 3เพื่อ 18 โรงพยาบาลทีมข่าวภูมิภาคจรัญ ภักดีธนากุลสุนันทา ลีเลิศพันธ์สุขภาพ

  คุณอาจสนใจข่าวนี้

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  Trendvg3 logo
  Sonp logo
  inet logo
  วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 13:32 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์