3 องค์กรภาคี ร่วมรณรงค์ลดปัญหาแม่วัยใส ในวันคุมกำเนิดโลก 2562

ข่าว

  3 องค์กรภาคี ร่วมรณรงค์ลดปัญหาแม่วัยใส ในวันคุมกำเนิดโลก 2562

  ไทยรัฐออนไลน์

  28 ก.ย. 2562 00:43 น.

  3 องค์กรภาคี ร่วมรณรงค์ลดปัญหาแม่วัยใส ในวันคุมกำเนิดโลก 2562 จุดพลุแคมเปญ"Power of Options…อนาคตที่เราเลือกได้" เพื่อการวางแผนครอบครัวที่ดี หวังลดปัญหาท้องไม่พร้อมในสังคมไทย

  นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เพื่อสร้างความตระหนักให้วัยรุ่นเห็นความสำคัญเรื่องการคุมกำเนิด การวางแผนอนาคตและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ที่มีมาอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยร่วมกับนานาชาติอย่างจริงจัง องค์กรภาคี ได้แก่ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.) และบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จึงร่วมกันรณรงค์ในการสร้างคุณภาพชีวิตวัยรุ่นให้เห็นความสำคัญของการคุมกำเนิดอย่างต่อเนื่องในวันคุมกำเนิดโลก 2562 (World Contraception Day 2019)ภายใต้แนวคิด "Power of Options…อนาคตที่เราเลือกได้" อย่างจริงจังมากขึ้น

  ทั้งนี้ พบว่าการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์หรือท้องไม่พร้อมในประเทศไทยในขณะนี้ ยังต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งเสริม ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชน ซึ่งที่ผ่านมาการคุมกำเนิดที่ผิดพลาด เกิดจากความไม่รู้หรือมีความรู้แต่ใช้ไม่ถูกวิธี ดังนั้น สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งแพทย์ เภสัชกร สถานพยาบาล ร้านขายยา และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ทำให้ทุกคนเข้าใจและเห็นความสำคัญ เรื่องของการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี ไม่ปล่อยให้ตั้งครรภ์ในขณะที่ตนเองยังไม่พร้อมกันอย่างจริงจัง

  สำหรับ ข้อมูลของกรมอนามัยในปี 2561 พบการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยเฉพาะเพศหญิงอายุ 10-19 ปี คลอดบุตรรวมทั้งสิ้น 72,566 คน หรือเฉลี่ย 199 คนต่อวัน ลดลงจากในปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 84,578 คน หรือเฉลี่ย 232 คนต่อวัน ส่วนการคลอดซ้ำของหญิงอายุ 10-19 ปี ในปี 2561 มีจำนวน 6,543 คน หรือร้อยละ 9.0 ลดลงจากปี 2560 ที่มีการคลอดซ้ำจำนวน 9,093 คน หรือร้อยละ 10.8 หากพิจารณาเฉพาะวัยรุ่นในช่วงอายุ 10-14 ปี พบมีการคลอดบุตร 2,385 คน ลดลงจากปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 2,559 คน หรือเฉลี่ยเท่ากันที่ วันละ 7 คน

  ด้าน ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล นายกสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า ปัญหาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของประเทศไทยยังไม่หมดไปและส่งผลกระทบเชิงสังคมที่รุนแรงและต่อเนื่อง ดังเช่นที่เราได้รับรู้จากสื่อต่างๆ ว่า “คนท้องไม่พร้อม” ส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา นับเป็นกลุ่มวัยรุ่นท้องไม่พร้อมมากถึงร้อยละ 15 เกินกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้คือไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่งจะส่งผลเสียต่ออนาคตของเด็กและเยาวชนที่เกิดมาในหลายมิติ จึงเป็นความสำคัญของการให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดให้คนรุ่นใหม่เข้าใจว่าตัวเองมี Power of Options ในการเลือกว่า หากไม่ต้องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ จะมีแนวทางคุมกำเนิดแบบใดเลือกอนาคตที่ดีที่เหมาะสมได้ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องช่วยกันรณรงค์”

  ด้าน พญ.ปานียา สูตะบุตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ แผนกฟาร์มาซูติคอล บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวเสริมว่า "ไบเออร์" หนึ่งในผู้นำธุรกิจด้านฟาร์มาซูติคอล ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลสุขภาพผู้หญิงและยาฮอร์โมนคุมกำเนิดที่หลากหลายของประเทศไทย ได้มีนโยบายสนับสนุนโครงการวางแผนครอบครัว โดยร่วมมือกับเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะมีเจตนารมณ์ในการร่วมกันลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งพบการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรและตั้งครรภ์ซ้ำ โดยกิจกรรมที่เครือข่ายร่วมกันสร้างความเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น คู่มือรอบรู้เรื่องยาเม็ดฮอร์โมนรวมภายใน 3 นาที สำหรับเภสัชกร

  รวมถึงสื่อวิดีโอออนไลน์ภายใต้แนวคิด "Power of Options…อนาคตที่เราเลือกได้" เพื่อให้วัยรุ่นตระหนักถึงวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ สามารถรับชมวิดีโอได้ที่ https://web.facebook.com/younglovethailand/videos/844610425934680/

  นอกจากนั้นยังมี จัดกิจกรรมให้ความรู้และให้คำปรึกษา ภายใต้โครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย ในมหาวิทยาลัย และภายใต้โครงการรักนี้คุมได้ ในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นทุกปี และสำหรับปีนี้ มีแผนจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 60 ครั้ง โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 40,000 คน การจัดกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เรื่องการคุมกำเนิดที่เหมาะสม ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน เพื่อที่จะลดการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม สามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอได้ที่ https://web.facebook.com/younglovethailand/videos/844610425934680/

  อ่านเพิ่มเติม...

  อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

   แท็กที่เกี่ยวข้อง

   วันคุมกำเนิดโลกแม่วัยใสวางแผนครอบครัวท้องไม่พร้อมPower of Optionsข่าวทั่วไป

   คุณอาจสนใจข่าวนี้

   thairath-logo

   ApplicationMy Thairath

   ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
   Trendvg3 logo
   Sonp logo
   inet logo
   วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:48 น.
   ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
   เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์