ข่าว
100 year

มจพ.จับมือ บ.มิลล์คอน ศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเหล็ก

ข่าวประชาสัมพันธ์21 ก.ย. 2562 11:01 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 11.45 น. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการฯ หลายกระทรวง เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ รักษาการรองอธิการบดี มจพ. วิทยาเขตระยอง คุณสิทธิชัย ลีสวัสดิ์ตระกูล ผู้ก่อตั้งบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมมือในการศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหล็กแบบครบวงจร และพัฒนาระบบการบริหารงานขนส่งและโลจิสติกส์ พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน การจัดการขยะ การแปรรูปของเสียจากการผลิตมาเป็นพลังงานไฟฟ้า การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกันจัดฝึกอบรม สัมมนา ทดสอบและตรวจสอบ และให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเหล็ก รวมไปถึงร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาแนะนำ และทดสอบผลิตภัณฑ์เหล็กตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การฝึกงานโครงการสหกิจศึกษา การเรียนรู้ควบคู่ปฏิบัติจริง และร่วมมือในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน OTOP ในเขตพื้นที่จังหวัดระยองอีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือบริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัดอุตสาหกรรมเหล็กเทคโนโลยีโลจิสติกส์การศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed