ข่าว
100 year

ให้โอกาสเด็กถูกรีไทร์เข้าเรียน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์12 ก.ย. 2562 09:25 น.
SHARE

นายวิรัช โหตระไวศยะ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 แก่ผู้ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาในระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 ที่ผ่านมา

ทั้งหลักสูตร 4 ปี หลักสูตรเทียบโอน และหลักสูตรต่อเนื่อง ให้กลับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือที่เรียกรีรหัส ถือเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่พ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา แต่ยังตั้งใจที่จะศึกษาต่อ ให้กลับเข้าศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษา โดยผู้สมัครต้องมีความประพฤติที่ดี และผ่านการประเมินศักยภาพตามมติคณะกรรมการสอบที่พิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถเรียนในสาขาวิชาที่สมัครได้ ทั้งนี้จากข้อมูลปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1 พบว่า นักศึกษาที่รีรหัส มีเกรดเฉลี่ยสะสมมากกว่า 3.51 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 16.18 เกรดเฉลี่ย 3.01-3.50 ร้อยละ 7.35 ส่วนเกรดเฉลี่ย 2.51-3.00 อยู่ที่ร้อยละ 9.56 และ 2.01-2.50 ร้อยละ 16.18 ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาที่กลับเข้ามาศึกษาต่อจะมีผลการเรียนที่ดีขึ้น เกรดเฉลี่ยที่สูงกว่าเดิม แสดงให้เห็นว่า มทร.ธัญบุรี สามารถทำเรื่องนี้ได้จริง โดยไม่ลดคุณภาพการศึกษา

“มั่นใจว่า มทร.ธัญบุรี มีหลักเกณฑ์และการวัดคุณสมบัติที่มีมาตรฐาน ทั้งการสอบสัมภาษณ์ สอบปฏิบัติ หรือทดสอบทักษะพื้นฐาน หรือด้านอื่นๆ ตามมติคณะกรรมการสอบของแต่ละคณะ/สาขาวิชา นอกจากนี้ ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ยังมีแนวทางที่จะลดปัญหานักศึกษาถูกรีไทร์ โดยจัดให้มีการติวหรือสอนเสริมในหลายวิชาจากรุ่นพี่และศิษย์เก่า รวมถึงจัดให้มีงานบริการให้คำปรึกษาและสนับสนุนระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และงานบริการด้านระบบออนไลน์ที่มีความรวดเร็ว รวมทั้งนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการเป็นรายบุคคลด้วย” นายวิรัชกล่าวและว่า

ส่วนกรณีนักศึกษามีปัญหามากขึ้นและค่อนข้างซับซ้อนนั้น ทาง มทร.ธัญบุรี ได้จัดบริการคลินิกกำลังใจ โดยนักจิตวิทยาคลินิก และจิตแพทย์ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้-10 พ.ค.2563 หรือโทร.0-2549-3616-15.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วิรัช โหตระไวศยะถูกรีไทร์รีไทร์มทร.ธัญบุรีพ้นสภาพนักศึกษานักศึกษาการศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้