ข่าว
100 year

พิธีเปิดภาคการศึกษา โครงการเรียนภาษาจีนสำหรับข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์11 ก.ย. 2562 15:10 น.
SHARE

วันที่ 9 กันยายน 2562 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมจีนและส่งเสริมความสัมพันธ์ และสถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดภาคการศึกษา โครงการเรียนภาษาจีนสำหรับข้าราชการ เส้นทางสายไหมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง รุ่นที่ 4 ณ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อมอบทุนการศึกษาในการเรียนภาษาจีนแก่ข้าราชการเป็นเวลา 1 ปี เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงาน พัฒนาตนเอง และส่งเสริม เป็นกำลังให้แก่ประเทศไทยต่อไป

ผู้ร่วมงาน ได้แก่ นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์, นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการพระปกเกล้า, รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า, ส.ว.ปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ และฝ่ายจีนนำโดย นายโจว หง อธิการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

ไฮไลต์ของงานวันนี้คือการลงนาม MOU 3 ฝ่าย ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า, สภาวัฒนธรรมไทย-จีนและส่งเสริมความสัมพันธ์, สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง เพื่อร่วมส่งเสริมการศึกษาภาษาจีน พัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังแก่ประเทศต่อไป เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจีน-ไทย สร้างความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ให้พัฒนายิ่งขึ้นไป จำนวนนักเรียนทุน รุ่นที่ 4 จำนวน 35 คน

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพิธีเปิดภาคเรียนเรียนภาษาจีนข้าราชการเส้นทางสายไหมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางราชการ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed