ข่าว
100 year

เนคเทค-สวทช. เปิดงาน NECTEC-ACE 2019 เปิดตัวแพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย

ไทยรัฐออนไลน์9 ก.ย. 2562 22:55 น.
SHARE

"เนคเทค - สวทช." เปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการประจำปี 2562 NECTEC-ACE 2019 พร้อมเปิดตัว AI FOR THAI แพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย ซึ่งเป็นผลงานวิจัยและพัฒนากว่า 20 ปี เพื่อยกระดับประสิทธิภาพภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ เป็นแพลตฟอร์มสําหรับเศรษฐกิจในอนาคต

เมื่อวันที่ 9 ก.ย.62 ที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการของเนคเทคประจำปี 2562 (NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2019: NECTEC-ACE 2019) พร้อมเปิดตัว AI FOR THAI โดยได้รับการสนับสนุนจาก CAT INET pantip.com และ KBTG รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากอีกหลายหน่วยงาน

สำหรับ AI FOR THAI: Thai AI Service Platform หรือแพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทย เป็นผลงานวิจัยและพัฒนาที่เนคเทค สวทช. สะสมองค์ความรู้มาเป็นเวลากว่า 20 ปี มุ่งหวังให้เป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมและบริการ ยกระดับประสิทธิภาพภาคเศรษฐกิจไทยทั้งระบบ เป็นแพลตฟอร์มสําหรับเศรษฐกิจในอนาคต และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชน รวมถึงสร้างอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ อันจะเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างยั่งยืน โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงานรศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวว่า การทำงานของเนคเทค สวทช. และงานประชุมวิชาการ NECTEC-ACE 2019 ครั้งนี้ มีความหมายต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งใน 5 ประเด็น ประเด็นที่ 1 คือ นโยบายของรัฐมนตรี นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาศึกษาฯ มีความชัดเจนใน 4 เรื่อง คือการสร้างคนในศตวรรษที่ 21 , การสร้างองค์ความรู้การวิจัย ,การสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม และ Reinventing the University โดยตนเองเชื่อว่าภารกิจของเนคเทค สวทช. สามารถเข้าได้กับทุกยุทธศาสตร์และทุก ๆ ประเด็นของกระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยเฉพาะการสร้างคน

ประเด็นที่ 2. เนคเทค สวทช. เป็นองค์กรที่เป็นผู้นำด้านอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ยุคนี้เราก้าวข้ามผ่านยุคคอมพิวเตอร์และ Device แต่ละตัวไปเรียบร้อยแล้ว เรากำลังพูดถึง Big Data และ AI เพราะฉะนั้นทุกคนหรือทุกหน่วยงานจะต้องสนใจและพัฒนาเรื่อง AI อย่างชัดเจนในทุก ๆ มิติ ตั้งแต่มิติเรื่องการสอนให้เด็กรู้จัก AI ตั้งแต่เด็ก ๆ ในหลักสูตร มิติที่จะทำให้คนเข้าใจว่าข้อมูลทั้งหลายที่อยู่รอบตัวในปัจจุบันซึ่งถูกนำไปใช้ด้วย AI ได้ทั้งหมด หรืออีกนัยคือ เราก้าวข้ามเรื่อง IoT Internet of Things ไปเรียบร้อยแล้วด้วย

ประเด็นที่ 3 เชื่อว่าเนคเทค สวทช. มีการทำงานร่วมกับพันธมิตรมากมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การทำงานแบบนี้จะได้โจทย์ที่มาจาก Demand-side จริง ๆ ประเด็นที่ 4 การที่เนคเทค สวทช. ทำงานแล้วสามารถนำผลงานกลับคืนสู่สังคมไทยทุก ๆ ภาคส่วน เพื่อให้สังคมไทยได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ ประเด็นสุดท้ายประเด็นที่ 5 การจัดงานประชุมวิชาการหรือ Conference จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และสิ่งที่แต่ละคนได้ทำมา

สำหรับงาน NECTEC-ACE 2019 มีทั้งการแสดงนิทรรศการ การสัมมนา การแลกเปลี่ยนความรู้และการอภิปราย ด้วยแนวคิดจัดงาน "ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า"

ด้าน ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวว่า “เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามอง เนื่องจากได้เข้ามามีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ผนวกรวมกับข้อมูลในรูปแบบจำนวนมากและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเสียง รูปภาพ ข้อความ แผนผังข้อมูล ซึ่งเก็บรวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้พัฒนาการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็ว ภายใต้กระบวนการที่เรียกว่า Machine Learning ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับชีวิตของผู้คนในปัจจุบันมากขึ้น และเริ่มมีบทบาทชัดเจนต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น เพราะช่วยทํางานในส่วนที่อยู่นอกขอบเขตของมนุษย์โดยเฉพาะการทําความเข้าใจแบบแผนต่าง ๆ ทั้งนี้เนคเทค สวทช. ได้สะสมองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านปัญญาประดิษฐ์มากว่า 20 ปี โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยและเอกลักษณ์ของไทย และมีความมุ่งหมายว่า AI FOR THAI จะเป็นฐานรากทางเทคโนโลยีที่สำคัญให้กับนักธุรกิจ นักพัฒนา และนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่ สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประเทศไทยได้"

หากนักพัฒนา ผู้ประกอบการบริษัท SME หรือบุคคลทั่วไปที่มีจินตนาการสร้างสรรค์ อยากพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้าน AI ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับการประมวลผลภาษาไทย ติดตามได้ที่ www.aiforthai.in.th

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

เนคเทคสวทช.เอไออไอสัญชาติไทยNECTEC-ACE 2019การศึกษา

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้