ข่าว
100 year

“กลุ่มพัทยาฟู้ด“ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้บริโภค ผ่านแคมเปญ “PFG’s Healthy Heart Healthy Life”

ข่าวประชาสัมพันธ์22 ส.ค. 2562 12:30 น.
SHARE

กลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด (Pataya Food Group - PFG) เป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจอาหารชั้นนำระดับประเทศ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า “นอติลุสทูน่า” มีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพร้อมเติมเต็มสิ่งที่ดีให้แก่ผู้บริโภคทุกกลุ่มด้วยการเสริมสร้างคุณค่าให้กับอาหารทุกมื้อ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปีของกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด ทางบริษัทฯได้รณรงค์ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงพลังของการเป็นผู้ให้ (Generosity) ซึ่งเป็นค่านิยมหลักขององค์กร ผ่านแคมเปญ “PFG’s Healthy Heart Healthy Life” โดย บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีของพนักงาน และอยากส่งมอบหัวใจที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดีสู่เด็กๆ ที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซึ่งมีทารกแรกเกิดประมาณ 8 คนต่อ 1,000 คนที่ป่วยเป็นโรคนี้ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยพนักงานสามารถเลือกออกกำลังกายตามความถนัดและความชื่นชอบ โดยมีเป้าหมายที่ท้าทายร่วมกัน คือ สะสมระยะทาง 40,000 กิโลเมตร ภายในเวลา 40 วัน โดยทุกๆ 1 กิโลเมตร จะมีมูลค่า 10 บาท เพื่อสมทบทุน “มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก” โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน ทั้งพนักงานภายในประเทศและต่างประเทศ และเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มผู้บริหารของกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด นำโดยคุณวิชัย กรณปกรณ์, คุณสุดาทิพ เกียรติศรีชาติ และคุณวิชิต อะนะเทพ กรรมการผู้จัดการของกลุ่มบริษัท พัทยาฟู้ด ได้ส่งมอบเงินจำนวน 400,000 บาท ให้แก่ พญ.กัญญลักษณ์ วิเทศสนธิ กุมารแพทย์โรคหัวใจ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ รับมอบ ณ ตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 3 ที่บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาคให้กับมูลนิธิฯด้วยเจตนารมณ์อันมั่นคงของกลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด (PFG) ภายใต้ปรัชญาที่ว่าเราจะ “เติมสิ่งดีๆให้ชีวิต” (Enrich People’s Life) เป็นพันธกิจที่พนักงานทุกคนตระหนักถึงอย่างมุ่งมั่น จะนำไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้ PFG เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสิ่งที่ดีให้สังคมไทยและสังคมโลกสืบไป

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

Pataya Food GroupPFGนอติลุสทูน่าPFG’s Healthy Heart Healthy Lifeส่งเสริมคุณภาพชีวิตธุรกิจอาหารข่าวทั่วไป

ข่าวแนะนำ

Most Viewed